Auto zabytkowe – jak zarejestrować?

0

Według polskiego prawa za zabytek może być uznany samochód liczący sobie minimum 25 lat i nieprodukowany od lat 15. Pojawia się więc pytanie, skąd na ulicach tyle samochodów przyozdobionych żółtymi tablicami, które nie spełniają powyższych warunków?

Żółte tablice rejestracyjne zarezerwowane są wyłącznie dla aut zabytkowych. Zostały one wprowadzone by wyróżnić je na tle pozostałych pojazdów, jednocześnie dając im z tego tytułu liczne przywileje. Niestety rejestracja klasyków wymknęła się spod kontroli i za sprawą nieuważnych konserwatorów miano zabytku otrzymywały pojazdy, które na to nie zasługiwały. Dlatego właśnie wprowadzono w tym zakresie pewne obostrzenia.

Aby utrzymać rangę żółtych tablic każdy samochód, którego właściciel ubiega się o zarejestrowanie go jako zabytku, musi spełnić wszystkie stawiane przed nim kryteria. Co więcej, ostateczna decyzja pozostaje w rękach wojewódzkiego konserwatora zabytków, który może uznać, że rejestrowane auto choć spełnia warunki, to ze względu na pospolitość zabytkiem zostać nie może.

Rejestracja zabytkowego auta – krok po kroku

Starania o specjalne przywileje zacząć trzeba od wypełnienia karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki (tzw. białej karty). W tej sprawie warto skontaktować się z doświadczonym rzeczoznawcom, który udzieli nam rad i wskazówek, jak to zrobić.

Gdy uda nam się wypełnić kartę, należy dołączyć do niej wniosek o wpisanie pojazdu do wojewódzkiej kartoteki ewidencji zabytków techniki i złożyć go w siedzibie WKZ lub u kierownika delegatury.

Teraz wojewódzki konserwator zabytków decyduje o tym, czy wskazany pojazd może zostać włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Jeśli tak, wydaje stosowne potwierdzenie swojej decyzji. Następnie zostajemy skierowani do wykonania badania technicznego auta zabytkowego. Dobra informacja jest taka, że takie badanie można wykonać raz i nie trzeba go co roku odnawiać, tak jak jest to w przypadku „zwykłych” pojazdów.

Jakie dokumenty będą potrzebne? 

Do rejestracji trzeba przygotować niezbędne dokumenty, w tym:

  • oryginał zaświadczenia z badania pojazdu,
  • protokół z oceny stanu technicznego,
  • uwierzytelniona kopia decyzji ujęcia auta w wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych.

Na koniec wystarczy jeszcze kupić ubezpieczenie dla klasyka i cieszyć się przyjemnością z jazdy. Bogaty wybór polis dla właścicieli zabytkowych pojazdów oferuje firma Lancaster Insurance z Wielkiej Brytanii.

Przykładowe ubezpieczenie dla klasyka znajdziesz tutaj: https://www.lancasterinsurance.co.uk/insurance/classic-car-insurance/.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

- R e k l a m a -