Dyżury aptek Giżycko

Apteka dyżurna Giżycko 24 h (całodobowa). Strona zawiera aktualizowane na bieżąco informacje o aptekach w Giżycko. Sprawdź już teraz godziny ich dyżurów!

DYŻURY APTEK GIŻYCKO 

Apteka dyżurująca rozpoczyna dyżur w dniu wskazanym w grafiku dyżurów w momencie zakończenia pracy przez ostatnią aptekę (zgodnie z rozkładem godzin pracy aptek), natomiast kończy się dnia następnego w momencie otwarcia pierwszej apteki (zgodnie z rozkładem godzin pracy aptek).

INFORMACJA O NOCNYCH I ŚWIĄTECZNYCH DYŻURACH APTEK

W POWIECIE GIŻYCKIM od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dyżury od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. pełni tylko jedna apteka – Apteka Przyjazna, ul. T. Kościuszki 25A i 25B, 11-500 Giżycko, według następującego harmonogramu:

1) dyżury w porze nocnej (2 godziny):

a) od poniedziałku do piątku w godzinach 21:00-23:00,

b) w soboty i niedziele w godzinach 20:00-22:00,

c) w święta (1 maja, 3 maja, 19 maja, 30 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia) w godzinach 19:00-21:00,

oraz

2) dyżury w dni wolne od pracy (4 godziny), tj. święta (1 maja, 3 maja, 19 maja, 30 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia) w godzinach 14:00-18:00.

PRZYKŁAD:

Jak będzie wyglądała praca aptek w święta? (1 maja, 3 maja, 19 maja, 30 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia)

9:00 – 14:00 godziny pracy Apteki Nowa przy ul. Wodociągowej 15A w Giżycku,

14:00 – 18:00 – dyżur w dzień wolny od pracy – Apteka Przyjazna przy ul. T. Kościuszki 25A i 25B w Giżycku

19:00 – 21:00 – dyżur w porze nocnej – Apteka Przyjazna przy ul. T. Kościuszki 25A i 25B w Giżycku

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK NA TERENIE POWIATU GIŻYCKIEGO