Dyżury aptek

Dyżury aptek w Giżycku 2019

Dyżur danej apteki rozpoczyna się o godz. 8:00 w dniu wskazanym w grafiku dyżurów i pełniony jest całodobowo.