Most Obrotowy

GODZINY OTWARCIA MOSTU OBROTOWEGO W 2024 r.

fot. Piotr Tomasz Suchta

Most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w dniach od 1 kwietnia do 31 października w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego

10.30 – 11.00
12.35 – 14.25
17.25 – 18.25

Otwierany dla ruchu kołowego

11.05 – 12.30
14.30 – 17.20
18.30 – 10.25

W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca oraz od 1 września do 31 października z wyłączeniem weekendu majowego oraz czerwcowego (27 kwietnia – 5 maja, 30 maja – 2 czerwca), w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z obsługą mostu. Godzinę przeprawy będzie ustalać pracownik obsługi w wyżej wymienionych godzinach.

W okresie listopad – marzec most będzie zamknięty dla ruchu wodnego. Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie dla nich otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.

Kontakt telefoniczny do obsługi mostu – w celu uzgodnienia otwarcia: 726 888 878

Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706.