Wójt Gminy Giżycko ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:

1. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

a) organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwanarodowego na terenie Gminy Giżycko,
b) organizacja imprez kulturalnych na terenie Gminy Giżycko,
c) promocja lokalnej twórczości artystycznej i ludowej.

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 17000,00 zł.

2. Zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:

a) organizacja imprez kulturalnych promujących kulturę i język mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie Gminy Giżycko.

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 7000,00 zł.

3. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

a) szczepienia profilaktyczne,
b) działania wynikające z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Giżycko,
c) imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,
d) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Giżycko zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych;

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 20000,00 zł.

4. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) organizacja ciekawych imprez sportowo-rekreacyjnych promujących teren Gminy Giżycko i zachęcających mieszkańców Gminy do aktywnego trybu życia,
b) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej i wypoczynku.

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 42000,00 zł.

5. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

a) przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości korzystania z walorów turystycznych Gminy Giżycko.

Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 5000,00 zł.

Więcej informacji TUTAJ

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Urząd Gminy Giżycko

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze