ZUS przeciw szarej strefie – Pracuję legalnie

0

Legalna praca daje nam stabilizację zatrudnienia- gwarancję wypłaty wynagrodzenia, unormowany czas pracy, płatny urlop wypoczynkowy i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Mamy również prawo do bezpłatnej , publicznej służby zdrowia, do świadczeń z tytułu choroby czy macierzyństwa. Możemy także liczyć na odszkodowanie i rehabilitację w razie wypadku przy pracy. A co ważne pracujemy na wysokość przyszłej emerytury.

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że praca bez umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego to nadal jeden z najistotniejszych problemów polskiego rynku pracy. Problem ten dotyczy również pracy cudzoziemców. Inspektorzy pracy stwierdzili, że w pierwszym półroczu 2016 roku ponad 3,3 tys. obywateli państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. państw trzecich) pracowało w Polsce nielegalnie. Jest to ponad 23% pracowników z tych krajów objętych kontrolą. To 7 razy więcej takich przypadków niż w pierwszym półroczu 2015 roku.

Pracodawcy też muszą dbać o swój wizerunek, bo ci, którzy mają opinię nieuczciwych już mają kłopoty z pozyskaniem pracowników. Nikt nie będzie chciał u nich pracować.– mówi Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Oferowanie wyższego wynagrodzenia „do ręki” bez opłacania składek ma w przyszłości zgubne skutki. Gdy przydarzy się nam choroba lub doczekamy wieku emerytalnego, możemy pozostać bez podstawowych środków do życia. – dodaje rzeczniczka.

ZUS jako  partner strategiczny kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie” prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy wspólnie propaguje wśród pracodawców i pracowników zatrudnianie zgodnie z prawem. Informujemy też o konsekwencjach pracy w „szarej strefie”.

Ideą kampanii jest pokazanie pracującym korzyści z wykonywania „pracy legalnej” oraz zagrożeń, które wynikają z wykonywania pracy „na czarno”, a także piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. – dodaje Katarzyna Krupicka.

KORZYŚCI LEGALNEJ PRACY

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę korzysta z ochrony zawartej w Kodeksie Pracy, dotyczącej m.in.: minimalnego wynagrodzenia, pracy w godzinach nadliczbowych oraz prawa do urlopu czy płatnego „chorobowego”. W przypadku, gdy ktoś wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, trzeba pamiętać, że mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy a to oznacza, że nie ma prawa do urlopu oraz innych uprawnień wynikających z prawa pracy.

KONTROLE ZUS

ZUS regularnie kontroluje przedsiębiorców, spółki, instytucje, uczelnie, fundacje, czyli płatników składek żeby sprawdzić, czy osoby zatrudnione w firmie są prawidłowo zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Najwięcej nieprawidłowości kontrolerzy znajdują w zawieranych umowach o dzieło (nieoskładkowane) w sytuacji, gdy z treści umów wynika, że były to umowy – zlecenia, od których należy odprowadzać składki do ZUS. Najczęstsze branże, w których ZUS stwierdza nieprawidłowości to budownictwo, zakłady produkcyjne, placówki edukacyjne oraz handlowe.

 Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze