ZUS. Nie wszyscy emeryci skorzystają z nowych tablic GUS

0

Emeryci składają do ZUS wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw i po ich rozpatrzeniu zostaną wydane decyzje odmowne przeliczenia emerytury.

– Przeliczenie wysokości emerytury może nastąpić w ściśle określonych sytuacjach. Jest to możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne.- informuje  Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Nowe tablice GUS nie dla wszystkich emerytów!

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny tablice średniego dalszego trwania życia są kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają jednak zastosowanie tylko do części świadczeń.

Chodzi o emerytury ustalane według nowych zasad dla osób, które spełnią warunki do ich uzyskania. Podstawowym kryterium jest  osiągnięcie  wieku emerytalnego między kwietniem 2021 a marcem przyszłego roku.

Mogą  to być również osoby, które warunki do emerytury ustalanej według nowych zasad spełniły już wcześniej, ale dopiero teraz w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wystąpią o ustalenie tej emerytury.

Kolejna grupa, to osoby mające już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury, które podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym po dniu, od którego przyznano im świadczenie i zgłaszają obecnie wniosek o tzw. doliczenie składek, które zostały  zapisanych na ich koncie po dniu ustalenia prawa do emerytury.

Gdy taka osoba złoży wniosek o doliczenie składek  w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wówczas  przy obliczeniu kwoty dotyczącej tylko tej części zwiększenia, zastosujemy średnie dalsze trwanie życia z  aktualnych tablic. Taki wniosek może być złożony jedynie raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.  – wyjaśnia rzeczniczka.

Aktualnie obowiązujące tablice trwania życia zastosujemy również w przypadku osoby, której wprawdzie ustaliliśmy w poprzednich latach prawo do nowej emerytury ale jej wypłata zostało zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, u którego nadal pracowała przed dniem nabycia prawa do świadczenia i która w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. zakończy to zatrudnienie. Taka osoba nie miała ustalonej ostatecznej wysokości emerytury, gdyż takie wyliczenie  następuje dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia.

Jeżeli więc wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w związku z zakończeniem zatrudnienia zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., czyli w okresie obowiązywania aktualnych tablic trwania życie, kwotę emerytury obliczymy z zastosowaniem tablic obowiązujących w dacie złożenia wniosku i porównamy z tablicami obowiązującymi w dniu, w którym wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny. Wówczas wybierzemy wariant najkorzystniejszy dla seniora.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od:

  • niepracujących emerytów z tzw. starego systemu,
  • niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia.

Te osoby otrzymają odmowę przeliczenia, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe.

Zgodnie z tablicami Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W tej sytuacji wyliczanie wysokości emerytur jest korzystniejsze niż w poprzednich latach. Nie oznacza to jednak, że wszyscy skorzystają z nowych tablic i będą mogli liczyć na podwyżkę świadczenia.

Więcej o możliwościach podwyższenia emerytury: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/przeliczanie-emerytur-i-rent .

Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze