ZUS może wezwać na kontrolę telefonicznie lub mailem

0

Od 1 grudnia 2018 r. elektroniczne zwolnienia lekarskie stały się obowiązkowe, a od 1 stycznia 2019 r. zmienił się sposób zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych, w sprawach związanych z kontrolą zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Po wprowadzeniu e-zwolnień pracownik nie dostarcza już sam druku do zakładu pracy. Wiadomość o wystawieniu dokumentu i okresie niezdolności do pracy przekazana elektronicznie trafia od razu do ZUS i pracodawcy. Dzięki temu ZUS i pracodawca szybciej mogą przeprowadzić kontrolę zwolnienia.

Do tej pory wezwanie chorego na kontrolę odbywało się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Oznaczało to konieczność uwzględnienia czasu niezbędnego na dostarczenie przesyłki przez pocztę i termin na jej odebranie tj. okres, przez jaki placówka pocztowa jest zobowiązana przechowywać przesyłkę w przypadku doręczenia zastępczego.

Często taki sposób powiadomienia oznaczał, że zanim wzywany odebrał korespondencję, już wrócił do pracy i sprawdzenie zasadności wystawionego zwolnienia lekarskiego było niemożliwe. Od początku 2019 roku regulacje prawne pozwalają wezwać chorego na kontrolę przez ZUS jak i za pośrednictwem pracodawcy nie tylko listownie. Wezwanie może być również telefoniczne lub drogą elektroniczną.  Zawiadomienie, sporządzone w formie pisemnej, może zostać przesłane: listem poleconym,  listem zwykłym, a w wyjątkowych sytuacjach przesyłką kurierską. Zawiadomienie w tej formie jest przekazywane w tych przypadkach, gdy nie jest możliwe skuteczne zawiadomienie listowne, telefoniczne lub e-mailem.

Zawiadomienie o badaniu przesyłane jest na adres pobytu w czasie zwolnienia od pracy wskazany w zaświadczeniu lekarskim, lub przekazany przez chorego  w przypadku zmiany tego adresu w trakcie czasowej niezdolności do pracy. Ubezpieczony, gdy zmieni adres pobytu ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zakład oraz płatnika składek w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Zawiadomienie przekazane telefoniczne ma skutek doręczenia, jeżeli rozmowa jest rejestrowana, a ubezpieczony wyraził zgodę na nagranie. W przypadku e-maila doręczający musi otrzymać potwierdzenie jego odbioru przez ubezpieczonego.

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa warmińsko-mazurskiego

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze