Zostań policjantem! Warmińsko-Mazurska policja przyjmie w tym roku 175 osób

0

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do Policji w województwie warmińsko-mazurskim. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie zamierza do służby przyjąć ponad 170 osób, które spełnią podane kryteria.

Rekrutacją zajmuje się Sekcja Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie, która mieści się przy  Al. Piłsudskiego 5 (były budynek KS „GWARDIA”).

Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na rok 2016 przedstawiają się następująco:

7 marca  2016 r.            – 32 osoby,
12 kwietnia 2016          – 14 osób,
6 czerwca 2016 r.          – 33 osoby,
12 września 2016 r.      – 40 osób,
28 listopada 2016 r.     – 56 osób.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – (należy wskazać jednostkę Policji),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową – (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie – w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9.00-14.00 /adres: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, numer pokoju 8 oraz 13, numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403 522 4404, numer faksu (89) 522 44 05/.

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze