Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że od 01.02.2023 r. wprowadza istotne zmiany w rozkładzie jazdy kursowania autobusów linie nr 25 i 30.

Autobusy komunikacji regularnej będą wykonywały kursy (linia 25) w dni powszednie o godz. 09:15 i 11:00. Kurs o godz. 12:40 zostaje zawieszony.

Na linii nr 30 będą wykonywane kursy o godz. 11:00 i 12:40 tylko w soboty. Kursy wykonywane w niedziele zostają zawieszone.

UWAGA:
Informacja na temat ROZKŁADU JAZDY dostępna jest na przystankach autobusowych, na stronie internetowej www.gzkbystry.pl, oraz pod nr telefonu 87 429 94 80 wew. 24

Prezes Zarządu GZK Sp. z o. o.
/-/ Katarzyna Sojko

Reklama