Zmiana zasad obsługi klienta w Wydziale Komunikacji

0

Starostwo Powiatowe w Giżycku informuje o zmianie zasad obsługi klienta w Wydziale Komunikacji. 

Wydział pracuje w zmniejszonym składzie osobowym  od poniedziałku do piątku.

Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się: w godz. od 8:00 do 14:30

Obsługiwani będą wyłącznie ci klienci, którzy telefonicznie zarezerwowali  wizytę w Wydziale Komunikacji. Rezerwacja wizyty możliwa będzie pod numerem telefonu rejestracja pojazdów tel. 874285958 wew. 23, prawo jazdy 874285958 wew.34, inne 874285958 wew. 50.

Jeżeli w czasie pandemii upłynął termin ważności w nst. dokumentach:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacji instruktora nauki jazdy;
  • legitymacji egzaminatora;
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Dokumenty te zachowują ważność.

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w ciągu 60 dni trzeba będzie wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć

30 dniowy termin na zgłoszenie zbycia/nabycia, jak również na zarejestrowanie pojazdu (którego niedotrzymanie skutkuje nałożeniem kary) został wydłużony do 180 dni.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać za pośrednictwem ePUAP – https://epuap.gov.pl/

Wykaz spraw, które można załatwić zdalnie:

– zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu – za pośrednictwem ePUAP lub korespondencyjnie. Do zawiadomienia  należy dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu
– wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż lub kradzież – korespondencyjnie, do wniosku należy dołączyć dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne, dowód opłaty skarbowej i odpowiednie dokumenty w zależności od powodu wyrejestrowania
– złożenie wniosku o wydanie wtórnika oznaczeń komunikacyjnych – za pośrednictwem ePUAP lub korespondencyjnie
– złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconej karcie pojazdu lub utraconym dowodzie rejestracyjnym – za pośrednictwem ePUAP lub korespondencyjnie
– złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami – za pośrednictwem ePUAP (dokumenty oryginalne należy przesłać do urzędu) lub korespondencyjnie.

Wydanie dowodu rejestracyjnego lub prawo jazdy jest wydawane wyłącznie na podstawie oryginalnych dokumentów.

W przypadku tzw. braków formalnych wnioskujący zostanie wezwany do ich usunięcia.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze