Za nami XLIV Sesja Rady Gminy Giżycko (wideo)

0

W środę, 9 lutego w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Giżycko. Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/427/2021 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Giżycko.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko.
 8. Podjęcie uchwały sprawie przekazania pisma według właściwości.
 9. Podjęcie uchwały sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. części działki o nr geodezyjnym 209/2, położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo.
 10. Podjęcie uchwały sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 290/18, położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 42/39, położonej w obrębie geodezyjnym Sołdany.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działek o nr geodezyjnym 309/2 oraz 42/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Giżycko.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.
Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze