Wzrosła liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych

0

We wrześniu i październiku ubiegłego roku ZUS w całym kraju wypłacił 56 tys. zasiłków pogrzebowych, w analogicznym okresie tego roku wypłacono ich przeszło 62 tys., czyli ponad 6 tys. więcej. Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim w okresie od września do października 2020 r. wypłacono 2150, a rok wcześniej 2052 zasiłków pogrzebowych. Największy wzrost wypłaty zasiłków pogrzebowych w naszym województwie nastąpił w listopadzie tego roku. Oddziały ZUS w województwie warmińsko-mazurskim wypłaciły 1160  zasiłków pogrzebowych w minionym miesiącu, podczas gdy w listopadzie 2019 r. wypłacono 964.

Zasiłek pogrzebowy to zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. O wypłatę świadczenia mogą się ubiegać nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoby, czy organizacje, które poniosły koszty związane z pochówkiem. Może to być np. sąsiad osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, choć nie w każdym przypadku.  – „Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny np. dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł „- wyjaśnia Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

W sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Natomiast jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 tys. zł.

ZUS pomoże przy formalnościach

Aby usprawnić procedury i zminimalizować formalności w tych przykrych dla rodziny i bliskich okolicznościach, jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, to ZUS pozyska go we własnym zakresie z Urzędu Stanu Cywilnego. Tym samym, klient nie będzie musiał go dostarczać w formie papierowej. Trzeba pamiętać o tym, że ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

–„ Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu zgonu, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane zmarłego, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy tj. imię i nazwisko, numer PESEL,  datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejscowość zgonu” – tłumaczy rzeczniczka.

Statystyka wypłat zasiłków pogrzebowych na Warmii i Mazurach

W okresie od września do listopada oddziały ZUS w województwie warmińsko-mazurskim wypłaciły 3310 zasiłków pogrzebowych. W analogicznych  miesiącach ubiegłego roku, liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych była niższa i wyniosła 3016 . Największy wzrost liczby zasiłków pogrzebowych jesienią tego roku nastąpił w listopadzie. To wówczas na Warmii i mazurach wypłacono ponad 1160 zasiłków pogrzebowych, podczas gdy w listopadzie 2019 r. takich wypłat było 964.

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa warmińsko-mazurskiego

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze