for. Urząd Gminy Wydminy

Dzięki unijnemu wsparciu i zaangażowaniu środków własnych w przyszłym roku w wielu miejscowościach gminy rozpoczną się kolejne inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Wydminy pozyskały środki na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Orłowie, oczyszczalni ścieków w Gawlikach Małych i w Rantach (cegielnia), a także na budowę wodociągu w Siemionkach, Czarnówce (przysiółek Syba) i Pietraszach. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji to ponad 7,5 mln zł.

Uroczyste podpisanie umów w ramach drugiego naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020 miało miejsce 17 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Wydminy z przyczyn proceduralnych musiały zgłosić do konkursu dwóch wnioskodawców, w rezultacie czego marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy dotacyjne dwoma beneficjentami Urzędem Gminy Wydminy, reprezentowanym przez wójta Gminy Wydminy Radosławem Królem oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Zieleni, reprezentowanym przez prezesa spółki Rafała Osinkę.

Urząd Gminy Wydminy pozyskał 1 999 691 zł na budowę sieci wodociągowych w Siemionkach, Pietraszach oraz Czarnówce (przysiółek Syba), a także na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Rantach (Cegielnia). Całkowity koszt inwestycji to 3 783 003 zł.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni pozyskało kwotę 1 971 552 zł na budowę wiejskiej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i tłoczną oraz niezbędną infrastrukturą w Gawlikach Małych oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Łękuku Małym. Całkowity koszt inwestycji to 3 811 110 zł.

Dofinansowanie otrzymały łącznie 34 samorządy gminne oraz 10 spółek gminnych z ograniczoną odpowiedzialnością zajmujących się gospodarką komunalną. Na dofinansowanie inwestycji dot. gospodarki wodno-ściekowej przeznaczono 51 336 556 zł środków unijnych. Środki przekazano w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.

Źródło: Urząd Gminy Wydminy 

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze