WYCIĄG Z OGŁOSZENIA NR 80/1/2023 z dnia 6 października 2023 r.

0

W Ogłoszeniu nr 80/2023 z 11.08.2023 r. dokonano zmian skutkujących określeniem aktualnie obowiązujących warunków przetargu stosownie do tekstu jednolitego na dzień 6 października 2023 r. OGŁOSZENIA NR  80/2023 z dnia 11.08.2023 r. dostępnego do wglądu w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/11525/wiadomosc/701715/obwieszczenie_nr_802023__

  Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Giżycku. Redakcja GIZYCKO.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.  

 

 

 

 

 

 

 

Reklama