WYCIĄG Z OGŁOSZENIA NR 74/1/2023 z dnia 28 września 2023 r.

0

W Ogłoszeniu nr 74/2023 z 18 lipca 2023 r. dokonano zmian skutkujących określeniem aktualnie obowiązujących warunków przetargu stosownie do tekstu jednolitego na dzień 28 września 2023 r. OGŁOSZENIA NR  74/2023 z dnia 18.07.2023 r. dostępnego do wglądu w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/11525/wiadomosc/698036/obwieszczenie_nr_7412023__i_przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci_p

 Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Giżycku. Redakcja GIZYCKO.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji. 

 

 

 

 

 

Reklama