WYCIĄG Z OGŁOSZENIA NR 73/1/2023 z dnia 21 września 2023 r.

0

W Ogłoszeniu nr 73/2023 z 17 lipca 2023 r. dokonano zmian skutkujących określeniem aktualnie obowiązujących warunków przetargu stosownie do tekstu jednolitego na dzień 21 września 2023 r. OGŁOSZENIA NR  73/2023 z dnia 17.07.2023 r. dostępnego do wglądu w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:  https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/11525/wiadomosc/697810/obwieszczenie_nr_732023__i_przetarg_na_sprzedaz_nieruchomosci_po

 Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Giżycku. Redakcja GIZYCKO.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji. 

 

 

 

 

 

Reklama