Wszystko o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

0

Jeśli z jakiegoś powodu nie obejmuje nas powszechne ubezpieczenie zdrowotne, możemy w każdej chwili do niego przystąpić. Zyskamy spokój i bezpieczeństwo w razie choroby oraz unikniemy pokrywania kosztów pomocy medycznej z własnej kieszeni.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest dla osób, które nie mają aktywnego tytułu ubezpieczenia  zdrowotnego (np. umowy o pracę), nie zostały zgłoszene do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, przebywają na urlopie bezpłatnym oraz wolontariuszy. Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą przystąpić także cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce i przebywają tu m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, studenci, doktoranci, czy absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, a nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA (Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria i Norwegia).

Ryzyko braku ubezpieczenia zdrowotnego

Jeśli nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku nagłych zdarzeń losowych, jak choroba, czy wypadek, za udzieloną pomoc medyczną będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Jak wysokie mogą to być kwoty, wystarczy przytoczyć przykłady. I tak na ponad 29 tys. zł wycenione jest leczenie ostrej niewydolności krążenia, leczenie średniego oparzenia z zabiegiem chirurgicznym może wynieść przeszło 64 tys. zł, a wycięcie pęcherzyka żółciowego – co najmniej 6 tys. zł.

Właśnie dlatego warto zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczając dobrowolnie siebie i członków swojej rodziny, zyskujemy pełen dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów za leczenie czy zlecane badania specjalistyczne. Co więcej, dzięki dobrowolnemu ubezpieczeniu, mamy prawo do  Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – informuje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Kiedy przystąpić do ubezpieczenia?

Najlepiej zrobić to jak najszybciej. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek trwa mniej niż 3 miesiące, opłacamy składkę zdrowotną i nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Gdy przerwa w ubezpieczeniu będzie trwała powyżej 3 miesięcy – trzeba będzie uiścić opłatę dodatkową. Im dłuższa przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym, tym wyższa opłata dodatkowa przy podjęciu dobrowolnego ubezpieczenia. 

Zgłoszenie krok po kroku

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego następuje po złożeniu wniosku wraz z oświadczeniem. Formularz jest dostępny na stronie internetowej nfz.gov.pl, w zakładce „Dla Pacjenta”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wcześniejszy okres ubezpieczenia (nie będą wymagane, jeśli okresy te są wykazane w elektronicznym Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez NFZ), wypełniony druk ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA (w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny), oraz potwierdzenie wniesienia opłaty dodatkowej, jeżeli była wymagana.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,
  • lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej:

– w siedzibie WM OW NFZ w Olsztynie (ul. Głowackiego 14),

– w siedzibie Delegatury WM OW NFZ w Elblągu (ul. Bema 18),

– w siedzibie Delegatury WM OW NFZ  w Ełku (ul. Chopina 15),

– w Punkcie Obsługi Klientów w Iławie (ul. Jagiellończyka 16),

– w Punkcie Obsługi Klientów w Giżycku (ul. Dąbrowskiego 14).

Po przedstawieniu wniosku i dokumentów NFZ przygotuje umowę do podpisania.

Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ należy złożyć druk ZUS ZZA (oraz ZCNA w przypadku zgłoszenia członków rodziny) w oddziale ZUS-u właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. – Co ważne, umowy z NFZ nie można zawrzeć wstecz. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje nie wcześniej, niż od dnia złożenia wniosku – przypomina rzeczniczka.

Jak wyliczana jest składka?

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2023 r. wynosi 662,88 zł za każdy miesiąc. Informacje w sprawie składek można uzyskać również na bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczona osoba ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki na konto ZUS. Jeżeli nie zostanie ona opłacona w terminie – umowa wygaśnie.

(Warmińsko-Mazurski OW NFZ)

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze