Ponad pięćset tysięcy złotych przekazał w tym roku wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Środki te zostały przeznaczone głównie na wykonanie prac konserwacyjnych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych, a także na wykonanie koniecznych napraw i remontów.

W 2016 roku, spośród 79 gmin, na terenie których zlokalizowano groby i cmentarze wojenne, 66 gmin (w roku 2015 – 62 gminy) wykazało zainteresowanie przejęciem ww. zadań Wojewody wraz z dotacją. Najwyższa kwota dotacji, która wynosi 33.290 zł, została udzielona Gminie Kalinowo (ogółem 39 obiektów rozproszonych na terenie gminy, w tym 15 samodzielnych cmentarzy wojennych) na prace porządkowo-renowacyjne. Najniższą dotację w wysokości 550 zł otrzyma Gmina Kolno, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Pozostałe gminy zadeklarowały organizację opieki nad cmentarzami wojennymi wyłącznie w ramach środków własnych bądź przy zaangażowaniu społeczności lokalnej i młodzieży szkolnej. W projekcie budżetu na 2017 rok na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa zaplanowano środki finansowe na tegorocznym poziomie, tj. 504.000 zł.

W 2016 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie podjęła decyzję o dofinansowaniu prac remontowo-rewaloryzacyjnych na 13 wnioskowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego grobach i cmentarzach wojennych.Ogółem Rada OPWiM przeznaczyła na ten cel środki w łącznej wysokości 250.000 zł (w 2015 r. 150.000 zł), natomiast współudział finansowy Wojewody wynosił 27.200 zł, porównywalnie z rokiem 2015 (26.200 zł).

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze