Wniosek na zakup węgla dla mieszkańców Gminy Giżycko

0

Informujemy, że Gmina Giżycko przystąpiła do realizacji programu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców Gminy Giżycko.

Na podstawie szacunkowych danych pozyskanych od mieszkańców, po wypełnieniu formularzy zapotrzebowania na węgiel do dnia 31 grudnia 2022 roku, zgłosiliśmy przez stronę ciepło.gov.pl zapotrzebowanie na 125,0 ton ekogroszku/groszku i 300,0 ton węgla grubego.

W chwili obecnej czekamy na możliwość zakupu węgla na preferencyjnych zasadach. Po wyznaczeniu nam podmiotu wprowadzającego do obrotu i podpisaniu z nim umowy Gmina Giżycko dokona zakupu paliwa stałego (węgla).

Dystrybucją węgla na terenie Gminy Giżycko będzie zajmowała się firma SPRZEDAŻ WĘGLA „NIKOLA” GRZEGORZ BAŁDYGA.

Umowę z przedsiębiorcą na dystrybucję węgla podpisał Wójt Gminy Giżycko.  

Miejscem składowania zakupionego węgla będzie ul. Towarowa 29, 11-700 Mrągowo. Węgiel będzie dostarczany bezpośrednio do miejsca zamieszkania wnioskodawcy na terenie Gminy Giżycko.   

Aby zakupić węgiel należy złożyć do Gminy Giżycko wniosek o zakup preferencyjny oraz dokonać opłaty za węgiel. Nr konta do opłaty za węgiel: 14 1020 1332 0000 1002 1395 5333.

Konto jest również podane we wniosku.  

Opłaty za węgiel będą przyjmowane od uprawnionych mieszkańców przelewem wyłącznie na wskazany powyżej nr rachunku bankowego dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku przez pracowników Gminy Giżycko oraz potwierdzeniu jego dostępności uzyskanej od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu.

Wniosek o zakup zawiera:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny;
3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
4) określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego;
5) informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego;
6) oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2:

Wniosek do wydrukowania TUTAJ

O szczegółach dotyczących zakupu, dystrybucji, asortymentu i ceny węgla będziemy informować na bieżąco na stronie: www.bip.ugg.pl (w zakładce ogłoszenia – dystrybucja węgla), www.ugg.pl, na Facebook Gmina Giżycko oraz przez Sołtysów.

Urząd Gminy Giżycko

Reklama