Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa 2024 na terenie powiatu giżyckiego

0

Znane są już terminy tegorocznej kwalifikacji wojskowej, która obejmie również mieszkańców naszego powiatu. 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. 

Osoby objęte obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymują imienne wezwania od wójta lub burmistrza. Jeśli osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji nie otrzyma wezwania, powinna zgłosić się do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w miejscu swojego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

W kwalifikacji wojskowej w 2024 roku mają wziąć udział:

 • Mężczyźni urodzeni w roku 2005.
 • Mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004 bez określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 • Osoby uznane za czasowo niezdolne do służby w latach 2022 i 2023, jeśli ich stan zdrowia ulegnie poprawie przed zakończeniem kwalifikacji.
 • Kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Szczególnie zwraca się uwagę na kobiety kończące w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 studia na kierunkach lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej, oraz ratownictwa medycznego.
 • Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo.
 • Osoby do 60 roku życia bez określonej kategorii zdolności do służby.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu giżyckiego odbędzie się w dniach 1-21 luty 2024 r.

Terminy stawiennictwa:

 • Miasto Giżycko:  1-8.02.2023 r., godz. 7:45
 • Gmina Giżycko: 9-13.02.2023 r., godz. 7:45
 • Miasto i Gmina  Ryn: 13-14.02.2023 r., godz. 7:45
 • Gmina Wydminy 14-16.02.2023 r., godz. 7:45
 • Gmina Kruklanki: 16.02.2023 r., godz. 7:45
 • Gmina Miłki: 19.02.2023 r., godz. 7:45
 • Kobiety: 20.02.2023 r., godz. 7:45
 • Dzień dodatkowy: 21.02.2023 r., godz. 7:45

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska, która będzie działała w internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku przy ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko.

Należy podkreślić, że uchylanie się od stawienia się na komisji może skutkować grzywną, a nawet doprowadzeniem przez Policję.

(PTS, źródło: Starostwo Powiatowe w Giżycku) 

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze