Wilkasy. Piękne religijne grafiki Dürera, Chagalla, Daliego i Strumiłły

0

Zestaw kilkudziesięciu grafik ilustrujących w formie drzeworytów, litografii i serigrafii Pismo Święte można już oglądać w galerii „Pod lipą” Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Są to dzieła dziewięciu wybitnych artystów tworzących od XVI do XX  w., nawiązujące tematyką do Starego oraz Nowego Testamentu.

Wystawa „Biblia w sztuce” pokazuje dwa podejścia do ilustracji religijnej – tradycyjne i nowoczesne. Nurt tradycyjny prezentowali Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Gottfried Engelmann i Gustav Dore. Artystami XX w., wykonującymi ilustracje biblijne w sposób niekonwencjonalny są natomiast: Marc Chagall, Salvador Dali, Otto Dix, Oscar Kokoschka i Andrzej Strumiłło.

Już w najbliższy poniedziałek (19 września) o godz. 13.00 zapraszamy na wernisaż ekspozycji z udziałem Dariusza Matyjasa, właściciela Mazurskiej Fundacji Sztuki „Art Progress”, z którego kolekcji pochodzą wszystkie prace i uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkasach.

Albrecht Dürer (1471-1528) – niemiecki malarz i grafik, uważany za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego renesansu. Do perfekcji opanował techniki  graficzne: drzeworyt i miedzioryt, podniósł je do rangi samodzielnych dzieł plastycznych. Stworzył cykle biblijne: Małą Pasję, Dużą Pasję, Apokalipsę.
 
Rembrandt van Rijn (1606-1669) – Holender, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach sztuki. W grafikach największą uwagę poświęcał człowiekowi i jego psychologicznej charakterystyce. Malował portrety, sceny biblijne i pejzaże.

Godefroy (Gotttfried) Engelmann (1788-1839) – litograf, drukarz, rysownik, malarz francuski. Był prekursorem stosowania we Francji techniki litograficznej. Obok działalności na polu nowych technik graficznych i drukarskich znany jest także z wykorzystania po raz pierwszy w świecie litografii do opublikowania cyklu 52 reprodukcji dzieł Rafaela Santi ilustrujących Biblię.

Gustave Doré (1832-1883) – grafik, malarz i rzeźbiarz francuski. Twórca akwarel, karykatur i ilustracji tekstów. Sławę zawdzięcza ilustracjom do dzieł klasyki literatury światowej, w tym Biblii, powstałym w latach 1864-1866. Cykl 230 grafik – wykonanych na podstawie szkiców artysty przez zespół 40 rytowników – stał się jednym z wzorców dla ilustrowania tekstu Pisma Świętego w II połowie XIX i XX wieku.

Marc Chagall (1887-1985) – malarz, grafik i rzeźbiarz francuski pochodzenia rosyjskiego. Indywidualny styl jego sztuki to efekt połączenia przez artystę swobodnej gry form i kolorów z elementami symbolicznymi, groteskowymi i fantastycznymi. W ten sposób twórca odwoływał się stale do swoich korzeni – tradycji żydowskiej. Biblię zaczął ilustrować w 1931 roku pod wpływem podróży do Palestyny w 1930 roku. Całość ukończona w 1952 roku, a opublikowana w 1957 roku stała się nie tylko jednym z najważniejszych dzieł Chagalla, ale i inspiracją dla nowoczesnej ilustracji książkowej Pisma Świętego.

Salvador Dali (1904-1989) – malarz, rzeźbiarz, grafik, projektant hiszpański. Teoria sztuki kreowanej przez artystę odwoływała się do pozornie sprzecznych, wykluczających się pierwiastków akademizmu i halucynacyjnej „zjawiskowości” obrazowania. Było to także odzwierciedlenie ekscentryzmu twórcy oraz jego stylu życia. Wyrazem skomplikowanej osobowości artysty, ale i jego mistrzostwa warsztatowego są powstałe w latach 1964-1969 ilustracje do Biblii Sacra.

Otto Dix (1891-1969) – malarz, rysownik, grafik niemiecki. Jego sztuka – pod wpływem doświadczeń I i II wojny światowej, totalitaryzmu III Rzeszy, podziału Niemiec po 1945 roku na dwa państwa – przeszła wielką transformację. Od impresjonizmu, poprzez Neue Sachlichkeit (Nową Rzeczowość), czyli ilustrowanie codzienności w pełnych wstrząsającej ekspresji i prawdy psychologicznej, werystycznych, ale i karykaturalnych dziełach – po pochodzące ze schyłku życia, przesycone mistycyzmem religijnym i ekspresją dzieła. Ilustracje do Ewangelii wg. św. Mateusza z 1960 roku przybliżają ten okres twórczości artysty, który określa się mianem czasu między dwiema ojczyznami (NRD i RFN).

Oskar Kokoschka (1886-1980) – austriacki malarz, grafik i poeta. Działał w okresie wiedeńskiej secesji, następnie ekspresjonizmu. Najsłynniejszy przedstawiciel berlińskiej grupy artystycznej Der Sturm. Jego sztuka to ekspresjonizm czyli styl mówiący, dramatyczny i konwulsyjny: dramatyczne ujęcia, charakterystyczne pozycje ramion i dłoni z rozstawionymi i zagiętymi palcami. Tematykę prac Kokoschki stanowią portrety, pejzaże, kompozycje figuralne o zdecydowanie antywojennej wymowie, sceny biblijne.

Andrzej  Strumiłło (ur. 1927 w Wilnie) – polski malarz, grafik, fotograf, pisarz i scenograf. W 1988 roku stworzył cykl Psalmów – 18 obrazów na potrzeby dźwigniętej z ruin synagogi sejneńskiej. Jak to określił ks. Józef Sadzik w przedmowie do tłumaczeń Psalmów Czesława Miłosza stanowią one  niezrównany wyraz uniwersalizmu rzeczywistości ludzkiej.

(GOKiR Wilkasy)

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze