Trwa wdrażanie Rządowego Programu „Praca dla więźniów”, który wystartował w 2016 roku. O dotychczasowych działaniach związanych z jego realizacją, a także o planach na przyszłość rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez kierownictwo Aresztu Śledczego w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczył wojewoda Artur Chojecki.

Program „Praca dla więźniów” ogłoszono 27 kwietnia 2016 r. Program składa się z trzech filarów:

1. Budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych

2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów

3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

W pierwszym filarze zakładane jest zbudowanie w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych zlokalizowanych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których pracować będą więźniowie.

Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na ich rzecz przede wszystkim prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie.

Trzeci filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.

W ramach pierwszego filaru na Warmii i Mazurach planowane jest uruchomienie trzech hal. Mają one powstać w zakładach karnych: w Iławie, Kamińsku i Olsztynie.

Pozytywne efekty programu widać już po roku jego realizacji. Według danych na koniec marca br., w całym kraju zatrudnionych jest ogółem 31,5 tys. osadzonych (to wzrost o 7,6 tys. w porównaniu ze styczniem 2016 r.). Odpłatnie pracuje 12,6 tys. (wzrost o 2,9 tys.), a nieodpłatnie – 18,9 tys. (wzrost o 4,7 tys.). Wskaźnik zatrudnienia więźniów wynosi 46,2 proc. – co oznacza wzrost o 32 proc. w porównaniu ze styczniem 2016 r. W państwach Europy Zachodniej ten wskaźnik zatrudnienia sięga 60 proc. Program MS zakłada zwiększenie liczby pracujących więźniów do poziomu innych krajów UE.

UW w Olsztynie

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze