2020 rok był bardzo specyficzny z uwagi na ograniczenia związane z pandemią. Pomimo tego kontynuowaliśmy postawiony sobie w latach poprzednich cel budowy dróg oraz realizację wielu ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Oczywiście to tylko niektóre ze zrealizowanych przedsięwzięć. Wszystkich nie sposób wymienić – informuje wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz. 

Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie z Programu Interreg Litwa-Polska na 4 projekty:

 • Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim – budowa filii biblioteki w Bystrym oraz remont świetlicy wiejskiej w Dobie. Całkowity koszt inwestycji to 2 813 491,21 zł z czego dofinansowanie to 1 980 333,20 zł
 • Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego – budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych. Całkowity koszt inwestycji to 2 261 556,61 zł z czego dofinansowanie to 1 815 648,10 zł
 • Współpraca – stworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska – rozbudowa szkoły w Bystrym. Całkowity koszt inwestycji to 2 209 116,61 zł z czego dofinansowanie to 1 877 749,11 zł
 • Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – świetlice wiejskie w miejscowości Wronka i Kożuchy Wielkie. Całkowity koszt inwestycji to 2 164 749,57 zł, a dofinansowanie to 1 840 037,13 zł

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Giżycko jest ważnym punktem w budżecie gminy. W ubiegłym roku wykonanych zostało 13 inwestycji drogowych. 7 dróg na terenie Gminy zostało przebudowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 3 423 446,37 zł. Całość inwestycji budowy tych 7 dróg wyniosła 7 109 853,08 zł.    Zrealizowano:

 • Przebudowę drogi gminnej nr 129031 N  ul. Leśnej w Gajewie
 • Drogę Wronka – Wilkasy
 • Przebudowę drogi gminnej nr 129065 N ul. Przemysłowa etap II w miejscowości Wilkasy
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy
 • Przebudowę drogi gminnej w Wilkasach ul. Cisowa
 • Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Jodłowa
 • Przebudowę drogi gminnej nr 129009N Wilkasy ul. Szkolna
 • Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe. Koszt całkowity projektu to 3 259 865,65 zł. Otrzymane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 1 983 892,00 zł
 • Przebudowę z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 000,00 zł drogi gminnej w Wilkaskach. Cała inwestycja wyniosła 195 000,00 zł
 • Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 643 z budową chodnika, zatok autobusowych i postojowych oraz odwodnienia w miejscowości Wilkasy ul. Niegocińska. Cała inwestycja kosztowała 1 064 800,00 zł z czego dofinansowanie Gminy wyniosło 532 400,00 zł

Ponadto:

 • Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 999 990,00 zł na projekt pt. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w m. SpytkowoWilkaskiSzczybały GiżyckieKozin. Koszt inwestycji zaplanowanej do realizacji w 2021 roku wynosi 4 105 125,31 zł
 • Kolejnym projektem, dofinansowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w m. Kąp – Upałty, etap III. Gmina do zrealizowania inwestycji dokłada 1 908 946,48 zł przy całym koszcie 4 105 125,31 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze otrzymaliśmy dofinansowanie do trzech projektów:

 • Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty w Gminie Giżycko.
 • Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w miejscowości Bystry
 • Opracowanie, wydanie i promocja książki „Serce Wielkich Jezior. Wędrówki po Gminie Giżycko”

Łącznie otrzymaliśmy 285 308,00 zł dofinansowania przy całym koszcie 729 225,44 zł.

W dobie pandemii pozyskaliśmy środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zabezpieczenie najbardziej potrzebujących dzieci w laptopy do nauki zdalnej. W sumie na laptopy przeznaczyliśmy 114 500,00 zł. Przeprowadziliśmy też szkolenia w ramach „Akademii kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Giżycko”. Wartość  tego  projektu wyniosła 80 640,00 zł.

Gmina pozyskała również środki w wysokości 437 075,00 zł na realizację dwóch projektów miękkich z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury: „Centrum Aktywności Lokalnej – CAL do szczęścia” i ” Anioły w koronie”.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaowocowała pięcioma wspólnymi przedsięwzięciami. Trzy projekty „Podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” pozwoliły na kompleksowe wyposażenie wszystkich szkół gminnych: BystryUpałtyWilkasy w potrzebne meble, pomoce dydaktyczne, komputery oraz szkolenia. Całkowity koszt tych projektów wyniósł 973 810,80 zł z czego dofinansowanie to aż 931 460,31 zł. Kontynuujemy projekt „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” którego wartość wynosi 841 256,99 zł, a dofinansowanie 535 291,82 zł. Realizujemy także „Mazurską Pętlę Rowerową”, projekt o wartości pawie czterech milionów złotych (3 801 774,36 zł), który dofinansowany jest kwotą 3 027 770,00 zł.

Ponadto z pomocą finansową Urzędu Marszałkowskiego została zagospodarowana plaża gminna w miejscowości Bystry, zakupiono trybuny mobilne, sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie oraz zrealizowano grant pn.: „Wronka piecze, wędzi i grilluje – w ten sposób się integruje”.

W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowano chodnik w miejscowości Kozin za kwotę 213 973,06 zł. Dotacja Gminy do budowy tego chodnika wyniosła 106 986,53 zł.

Sfinansowaliśmy budowę oświetlenia drogowego na rondzie – skrzyżowanie drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską i lampy zostały już włączone, doświetlając drogę po stronie Gminy Giżycko w Gajewie.

W miejscowości Pierkunowo nabyliśmy od Gminnej Spółdzielni w Gajewie budynek świetlicy. Teraz będziemy starać się pozyskać środki na jego modernizację.

Na uznanie zasługują na pewno realizowane przez mieszkańców zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego, a jest ich kilkadziesiąt. Na pewno ważną sprawą jest również dofinansowanie przez Samorząd Gminy Giżycko zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala.

W zestawieniu, które Państwu przedstawiamy, niektóre z wymienionych inwestycji zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych, a ich zakończenie przypadło na rok 2020, inne zostały rozpoczęte w roku 2020, a zakończymy ich realizację w latach następnych. Są też takie, które rozpoczęliśmy i zakończyliśmy w tym samym roku kalendarzowym. Niektóre z pozyskanych dofinansowań i podpisanych umów w roku 2020 będą realizowane w latach następnych uwzględniając możliwości budżetowe naszej Gminy. Ogólna kwota z budżetu Gminy przeznaczona na inwestycje w roku 2020 to 12 734 505,34 zł – dodaje wójt Marek Jasudowicz

Na rok 2021 w budżecie Gminy Giżycko na inwestycje została przeznaczona kwota prawie o 2 miliony większa niż w roku ubiegłym i wynosi14 505 199,85 zł.

W związku z tak dużą ilością podjętych działań szczególne podziękowania kieruję do wszystkich współpracujących z nami partnerów, naszych wykonawców, radnych, pracowników i naszych kreatywnych mieszkańców. Dziękuję!- przekazał wójt gminy Giżycko

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

4 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Zazdrosny

Czyzby korzuchy bo prywatne spotkMia z p.sobieska

Maciej

Zgadzam się z poprzednikiem cały czas się pompuje kasę w Wilkasy, bo wizytówka gmin musi być a reszta ma się smakiem obejść. Róbcie tak dalej a przy okazji wyborów was podsumujemy.

Miejscowy

Toż na tych wsiach wszystko już jest. Nie wiem co tam można jeszcze zrobić, wodociąg, kanalizacja, plaże, drogi odśnieżone, place zabaw, ławeczki. Czego więcej chcieć? Z tych wszystkich rzeczy nie wszyscy korzystają

Darecki

Znowu pchanie kasy na Wilkasy i Kożuchy ktoś już tak robił i przegrał kadencję…..