Reklama

2020 rok był bardzo specyficzny z uwagi na ograniczenia związane z pandemią. Pomimo tego kontynuowaliśmy postawiony sobie w latach poprzednich cel budowy dróg oraz realizację wielu ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Oczywiście to tylko niektóre ze zrealizowanych przedsięwzięć. Wszystkich nie sposób wymienić – informuje wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz. 

Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie z Programu Interreg Litwa-Polska na 4 projekty:

 • Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim – budowa filii biblioteki w Bystrym oraz remont świetlicy wiejskiej w Dobie. Całkowity koszt inwestycji to 2 813 491,21 zł z czego dofinansowanie to 1 980 333,20 zł
 • Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego – budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych. Całkowity koszt inwestycji to 2 261 556,61 zł z czego dofinansowanie to 1 815 648,10 zł
 • Współpraca – stworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska – rozbudowa szkoły w Bystrym. Całkowity koszt inwestycji to 2 209 116,61 zł z czego dofinansowanie to 1 877 749,11 zł
 • Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – świetlice wiejskie w miejscowości Wronka i Kożuchy Wielkie. Całkowity koszt inwestycji to 2 164 749,57 zł, a dofinansowanie to 1 840 037,13 zł

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Giżycko jest ważnym punktem w budżecie gminy. W ubiegłym roku wykonanych zostało 13 inwestycji drogowych. 7 dróg na terenie Gminy zostało przebudowanych z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 3 423 446,37 zł. Całość inwestycji budowy tych 7 dróg wyniosła 7 109 853,08 zł.    Zrealizowano:

 • Przebudowę drogi gminnej nr 129031 N  ul. Leśnej w Gajewie
 • Drogę Wronka – Wilkasy
 • Przebudowę drogi gminnej nr 129065 N ul. Przemysłowa etap II w miejscowości Wilkasy
 • Przebudowę drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy
 • Przebudowę drogi gminnej w Wilkasach ul. Cisowa
 • Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Jodłowa
 • Przebudowę drogi gminnej nr 129009N Wilkasy ul. Szkolna
 • Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe. Koszt całkowity projektu to 3 259 865,65 zł. Otrzymane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 1 983 892,00 zł
 • Przebudowę z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 000,00 zł drogi gminnej w Wilkaskach. Cała inwestycja wyniosła 195 000,00 zł
 • Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 643 z budową chodnika, zatok autobusowych i postojowych oraz odwodnienia w miejscowości Wilkasy ul. Niegocińska. Cała inwestycja kosztowała 1 064 800,00 zł z czego dofinansowanie Gminy wyniosło 532 400,00 zł

Ponadto:

 • Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 999 990,00 zł na projekt pt. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w m. SpytkowoWilkaskiSzczybały GiżyckieKozin. Koszt inwestycji zaplanowanej do realizacji w 2021 roku wynosi 4 105 125,31 zł
 • Kolejnym projektem, dofinansowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w m. Kąp – Upałty, etap III. Gmina do zrealizowania inwestycji dokłada 1 908 946,48 zł przy całym koszcie 4 105 125,31 zł

W ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze otrzymaliśmy dofinansowanie do trzech projektów:

 • Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty w Gminie Giżycko.
 • Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w miejscowości Bystry
 • Opracowanie, wydanie i promocja książki “Serce Wielkich Jezior. Wędrówki po Gminie Giżycko”

Łącznie otrzymaliśmy 285 308,00 zł dofinansowania przy całym koszcie 729 225,44 zł.

W dobie pandemii pozyskaliśmy środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zabezpieczenie najbardziej potrzebujących dzieci w laptopy do nauki zdalnej. W sumie na laptopy przeznaczyliśmy 114 500,00 zł. Przeprowadziliśmy też szkolenia w ramach “Akademii kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Giżycko”. Wartość  tego  projektu wyniosła 80 640,00 zł.

Gmina pozyskała również środki w wysokości 437 075,00 zł na realizację dwóch projektów miękkich z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury: „Centrum Aktywności Lokalnej – CAL do szczęścia” i ” Anioły w koronie”.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaowocowała pięcioma wspólnymi przedsięwzięciami. Trzy projekty “Podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” pozwoliły na kompleksowe wyposażenie wszystkich szkół gminnych: BystryUpałtyWilkasy w potrzebne meble, pomoce dydaktyczne, komputery oraz szkolenia. Całkowity koszt tych projektów wyniósł 973 810,80 zł z czego dofinansowanie to aż 931 460,31 zł. Kontynuujemy projekt “7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” którego wartość wynosi 841 256,99 zł, a dofinansowanie 535 291,82 zł. Realizujemy także “Mazurską Pętlę Rowerową”, projekt o wartości pawie czterech milionów złotych (3 801 774,36 zł), który dofinansowany jest kwotą 3 027 770,00 zł.

Ponadto z pomocą finansową Urzędu Marszałkowskiego została zagospodarowana plaża gminna w miejscowości Bystry, zakupiono trybuny mobilne, sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie oraz zrealizowano grant pn.: “Wronka piecze, wędzi i grilluje – w ten sposób się integruje”.

W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowano chodnik w miejscowości Kozin za kwotę 213 973,06 zł. Dotacja Gminy do budowy tego chodnika wyniosła 106 986,53 zł.

Sfinansowaliśmy budowę oświetlenia drogowego na rondzie – skrzyżowanie drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską i lampy zostały już włączone, doświetlając drogę po stronie Gminy Giżycko w Gajewie.

W miejscowości Pierkunowo nabyliśmy od Gminnej Spółdzielni w Gajewie budynek świetlicy. Teraz będziemy starać się pozyskać środki na jego modernizację.

Na uznanie zasługują na pewno realizowane przez mieszkańców zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego, a jest ich kilkadziesiąt. Na pewno ważną sprawą jest również dofinansowanie przez Samorząd Gminy Giżycko zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala.

W zestawieniu, które Państwu przedstawiamy, niektóre z wymienionych inwestycji zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych, a ich zakończenie przypadło na rok 2020, inne zostały rozpoczęte w roku 2020, a zakończymy ich realizację w latach następnych. Są też takie, które rozpoczęliśmy i zakończyliśmy w tym samym roku kalendarzowym. Niektóre z pozyskanych dofinansowań i podpisanych umów w roku 2020 będą realizowane w latach następnych uwzględniając możliwości budżetowe naszej Gminy. Ogólna kwota z budżetu Gminy przeznaczona na inwestycje w roku 2020 to 12 734 505,34 zł – dodaje wójt Marek Jasudowicz

Na rok 2021 w budżecie Gminy Giżycko na inwestycje została przeznaczona kwota prawie o 2 miliony większa niż w roku ubiegłym i wynosi14 505 199,85 zł.

W związku z tak dużą ilością podjętych działań szczególne podziękowania kieruję do wszystkich współpracujących z nami partnerów, naszych wykonawców, radnych, pracowników i naszych kreatywnych mieszkańców. Dziękuję!- przekazał wójt gminy Giżycko

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Zazdrosny
Zazdrosny
30 stycznia 2021 20:28

Czyzby korzuchy bo prywatne spotkMia z p.sobieska

Maciej
Maciej
30 stycznia 2021 20:19

Zgadzam się z poprzednikiem cały czas się pompuje kasę w Wilkasy, bo wizytówka gmin musi być a reszta ma się smakiem obejść. Róbcie tak dalej a przy okazji wyborów was podsumujemy.

Miejscowy
Miejscowy
odpowiedział na komentarz  Maciej
30 stycznia 2021 21:40

Toż na tych wsiach wszystko już jest. Nie wiem co tam można jeszcze zrobić, wodociąg, kanalizacja, plaże, drogi odśnieżone, place zabaw, ławeczki. Czego więcej chcieć? Z tych wszystkich rzeczy nie wszyscy korzystają

Darecki
Darecki
30 stycznia 2021 13:50

Znowu pchanie kasy na Wilkasy i Kożuchy ktoś już tak robił i przegrał kadencję…..