Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia

0

Pod takim hasłem w miniony piątek tj. 15 grudnia, w hotelu „Europa” w Giżycku  z inicjatywy Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich odbyła się konferencja, która dotyczyła ważnych  problemów związanych z dzisiejszą sytuacją i perspektywami rozwoju Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, szczególnie w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Mimo czasu przedświątecznego, konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska,  samorządowców z całego regionu, służb i organizacji pozarządowych, a także osób, którym dobro naszej Krainy leży na sercu.

Konferencja została zainaugurowana przez Panią Jolantę Piotrowską, Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Pana Radosława Króla, Wójta Gminy Wydminy i jednocześnie Przewodniczącego Rady Fundacji. Wśród najważniejszych tematów związanych z szansami i zagrożeniami regionu Wielkich Jezior Mazurskich znalazły się – oprócz podsumowań wspólnych działań – zagrożenia i zabiegi ochronne w zlewni, które przedstawił Pan Bogumił Nowak – koordynator Zespołu ds. Limnologii i Ewaporometrii z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Uczestników konferencji bardzo interesował temat eutrofizacji jezior oraz innowacyjnych sposobów ochrony wód, który zaprezentowała Pani Profesor Julita Dunalska  z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pan Profesor Zbigniew Szwejkowski, także z UWM w Olsztynie wskazał gospodarcze aspekty globalnego ocieplenia i ich konsekwencje dla Polski Północno-Wschodniej. Socjoekologiczne aspekty rozwoju Regionu Wielkich Jezior Mazurskich przedstawił Pan Profesor Wojciech Łukowski z Uniwersytetu Warszawskiego, a na zakończenie Pan Jerzy Kołakowski – kapitan jachtowy, podróżnik, członek Polish Sailing Club of New York oraz Polonijnego Klubu Podróżnika w Nowym Jorku opisał region WJM – oczami Polonusa, pod kątem rozwoju żeglarstwa z perspektywy kilkudziesięciu ostatnich lat.

Myślą przewodnią konferencji była analiza przeprowadzonych ogromnym nakładem sił i środków inwestycji i dokonań, ale też wytyczenie drogi na przyszłość w trosce o nasze najcenniejsze dobro – unikalne walory naturalne regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Warto podkreślić również istotę prowadzenia edukacji ekologicznej wśród mieszkańców regionu od ich najmłodszych lat, a szereg wykonanych działań pokazuje, że tylko wspólne, systemowe  i planowe rozwiązania mogą przynieść spodziewane efekty dla utrzymania walorów naturalnych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Wszystkie tematy przedstawione w trakcie konferencji cieszyły się znacznym zainteresowaniem słuchaczy, co wskazuje na wielką potrzebę organizacji podobnych działań w przyszłości, tym bardziej, że do omówienia i praktycznego wdrożenia zostało jeszcze wiele tematów związanych np. z bezpieczeństwem ekologicznym, ochroną powietrza, chaotycznym zagospodarowywaniem brzegów jezior, itp.

Konferencja została zorganizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz przy współpracy z giżyckim Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze