Ważny komunikat w sprawie programu „GRANTY PPGR”

0

Informujemy, że w związku z trwającą weryfikacją wniosków w konkursie Grantowym pn. „Granty PPGR”, osoby które złożyły wnioski o przyznanie sprzętu komputerowego, zobowiązane są o uzupełnienia oświadczeń poprzez:

1. przedłożenie wypełnionego przez szkołę, w której się uczą, zaświadczenia jak we wzorze udostępnionym poniżej;

2. przedłożenie odpowiedniego oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz ze zgodą na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu;

3. dostarczenie kopii aktów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (np. akt urodzenia, akt małżeństwa), z których wynika stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem – dotyczy osób, które nie składały kopii w/w dokumentów;

Zaświadczenia i w/w dokumenty proszę dostarczyć w formie papierowej najpóźniej do dnia 08.04.2022 r. do godz. 15:00 do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko.

Niedostarczenie ww. dokumentów w wymaganym terminie będzie przyczyną braku możliwości zweryfikowania przez Gminę Giżycko złożonego przez beneficjenta oświadczenia, co skutkować będzie odrzuceniem wniosku o przyznanie sprzętu komputerowego.

Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Jednocześnie informujemy, że uległy zmianie zapisy Regulaminu projektu tj. cena jednostkowa komputera stacjonarnego/laptopa została obniżona z 3.500,00 zł do 2.500,00 zł, natomiast cena tableta z 1.500,00 zł na 1.000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 429 99 82

Załączniki:

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

Zaświadczenie szkoła

Zgoda

Urząd Gminy Giżycko

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze