Komendant wojewódzki policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek/ fot. KWP Olsztyn

11 lutego po raz drugi odprawa roczna policjantów z Warmii i Mazur odbyła się zdalnie. Wszystko przez pandemię zmuszającą do rezygnacji z aktywności, do których przywykliśmy, również jeśli chodzi o sprawy służbowe. Podczas spotkania za pośrednictwem łączy teleinformatycznych, kierownictwo warmińsko-mazurskiej policji podsumowało efekty służby funkcjonariuszy w 2021 roku.

Zdalne spotkanie kierownictwa garnizonu warmińsko-mazurskiego rozpoczął komendant wojewódzki policji nadinsp. Tomasz Klimek:

Pandemia i związane z nią obostrzenia, a także wprowadzone przepisy spowodowały, że otrzymaliśmy nowe zadania, z których musieliśmy i wciąż musimy się wywiązywać. Jednak w żaden sposób nikt nas nie zwolnił z dotychczasowych obowiązków i musimy je wypełniać. I to robimy – twierdzi Tomasz Klimek.

Szef warmińsko-mazurskich policjantów wyraził dumę z podległych mu funkcjonariuszy, którzy nie tylko w czasie pełnienia służby, ale również poza nią, gdy ściągają mundur to pamiętają o tym, że ich zadaniem jest pomagać i chronić. Świadczą o tym liczne zdarzenia, w których policjanci ratowali życie, zdrowie i mienie innych osób oraz wykonywali swoje zadania służąc również przy wschodniej granicy naszego kraju, a także podczas rotacji zagranicznych.

Szczególne podziękowania nadinsp. Tomasz Klimek skierował do policjantów Oddziału Prewencji Policji za ich poświęcenie, dyspozycyjność i gotowość do wykonywania trudnych zadań, również bardzo daleko od swoich domów i bliskich. Wyraził również uznanie dla policjantów, którzy dzięki swojemu uporowi i poświęceniu doprowadzili do rozwikłania trudnych spraw kryminalnych. Przypomniał także jak ważna i potrzebna jest służba prewencyjna i działania profilaktyczne, dzięki którym rośnie poziom poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, a których efekty z pewnością przyniosą kolejne korzyści w przyszłości.

Pod koniec 2020 roku w garnizonie warmińsko-mazurskim liczba wakatów wynosiła około 100. Rok później ta liczba zdecydowanie spadła. W styczniu 2022 roku służbę w garnizonie warmińsko-mazurskiej policji pełniło 3610 funkcjonariuszy, a do obsadzenia pozostało 10 wolnych miejsc.

Bardzo wyraźny spadek odnotowaliśmy również w dziedzinie, której policjanci każdego dnia poświęcają wiele uwagi i pracy. W 2021 roku odnotowaliśmy na Warmii i Mazurach najniższą od 2001 roku liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W 920 wypadkach zginęło 96 osób, a 1075 zostało rannych. Rok wcześniej było to 1040 wypadków, 115 ofiar śmiertelnych i 1188 rannych. To, że tych wypadków i ich ofiar było znacznie mniej niż w ubiegłym roku, jest dużą zasługą policjantów, którzy kontrolując porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w trakcie tych kontroli ujawnili i wyeliminowali z ruchu 3942 kierujących pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi kierujący spowodowali w zeszłym roku 97 wypadków drogowych (2020 – 112).

W toku przeprowadzonych postępowań policjanci pionu kryminalnego stwierdzili, że w 2021 roku na Warmii i Mazurach doszło do 25511 przestępstw, czyli o 1103 mniej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność wyniosła prawie 73%, co klasyfikuje region powyżej średniej krajowej. Kryminalni w trakcie minionych 12 miesięcy zabezpieczyli ponad 260kg narkotyków, a w trakcie prowadzonych postępowań zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 25mln zł.

W związku z ograniczonymi możliwościami podróżowania spowodowanymi pandemią, w sezonie letnim zauważyliśmy wyraźny wzrost liczby osób korzystających z uroków Warmii i Mazur. Przełożyło się to niestety na wzrost liczby utonięć, których było o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Przygotowując się nowego sezonu letniego 17 kolejnych policjantów uzyskało w 2021 roku uprawnienia, dzięki którym będą pełnić służby na wodach latem 2022 roku.

Był to kolejny rok, w którym realizowane były liczne inwestycje. Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych wydano w garnizonie w 2021r. kwotę ponad 51mln zł. Wykorzystując te środki zostały wykonane m.in. modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, modernizacja i przebudowa komisariatu w Morągu, termomodernizacja głównego budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, dokonano przebudowy strzelnicy w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie i rozpoczęto budowę budynku posterunku w Stawigudzie. Ponadto wykorzystując dostępne środki z różnych źródeł (z budżetu KWP i KGP, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, środków z Programu Hercule III 2014-2020 Technical Assistance oraz dzięki wsparciu samorządów) zakupione zostały radiowozy oznakowane i nieoznakowane, ambulans sanitarny i łódź policyjna.

Kolejny rok to kolejne wyzwania, plany, inwestycje i zadania, którym muszą sprostać policjanci na Warmii i Mazurach. Wysiłki podejmowane w tym celu służą dalszemu wzrostowi poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów odwiedzających region.

(źródło: KWP Olsztyn)

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze