W Wilkasach działa Punkt Informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku

0

Urząd Gminy Giżycko, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku zaprasza w poniedziałki w godz. 14:00 – 16:00 i piątki w godz. 14:00 – 15:00 mieszkańców gminy Giżycko do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w nowo otwartym Punkcie Informacyjnym w Wilkasach przy ul. Olsztyńskiej 29 (wejście do budynku od ul. Olsztyńskiej).

Pracownik punktu będzie pełnił dyżur mający formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, podczas których będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w innym zakresie,
w zależności od zgłoszonych potrzeb. W Punkcie będą dostępne do pobrania niezbędne druki. Pomożemy również w ich wypełnianiu.

Działanie Punktu umożliwi diagnozę potrzeb mieszkańców Gminy Giżycko i pomoże w zaplanowaniu koniecznych działań pomocowych.

(Urząd Gminy Giżycko)