W Urzędzie Miasta rozmawiali o bezpieczeństwie

0

Komenda Powiatowa PSP w Giżycku w dniu 14.11.2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Giżycka zorganizowała spotkanie z mieszkańcami powiatu i przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, którego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z używania urządzeń grzewczych takich jak kotły C.O. kominki, piecyki gazowe, a także związane z nimi przewody kominowe i wentylacyjne.

Zwrócono także uwagę na obowiązki użytkowników tych instalacji tj. potrzebę ich regularnej konserwacji polegającej na okresowym czyszczeniu oraz dokonywaniu wymaganych prawem regularnych przeglądów.

Spotkanie było elementem kampanii „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA” prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną, której elementem jest również zachęcenie do stosowania w domach i mieszkaniach urządzeń służących do wykrycia silnie toksycznego tlenku węgla oraz dymu, zwanych także „czujkami czadu”.

W sali konferencyjnej spotkali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Giżycku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Jerzy Chmielewski  oraz kierownik Zakładu Kominiarskiego w Giżycku Pan Wilimski Mariusz, który zwrócił szczególną uwagę na zapewnienie właściwej wymiany powietrza w budynkach oraz przedstawił metody konserwacji urządzeń grzewczych.

Przypominamy o obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych,
  • o okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • zalecamy instalowanie czujek tlenku węgla oraz dymu w budynkach mieszkalnych, co pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia wynikającego z toksycznych właściwości tych substancji.

PSP w Giżycku 

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze