W maju rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu giżyckiego. Kto musi się stawić?

0

Od 26 maja rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2022 na terenie powiatu giżyckiego. Kto musi się stawić? Co trzeba ze sobą zabrać? 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Miasto/gmina, termin stawiennictwa:

Miasto Giżycko:  26-31.05.2022 r., 01.06.2022r. godz. 7.30

Gmina Giżycko: 02-03.06.2022 r., godz. 7.30

Miasto i Gmina  Ryn: 06.06.2022 r., godz. 7.30

Gmina Wydminy 07-08.06.2022 r. , godz. 7.30

Gmina Kruklanki : 08-09.06.2022r., godz. 7.30

Gmina Miłki : 09.06.2022r.., godz. 7.30

Kobiety: 10.06.2022 r., godz. 7.30

Dzień dodatkowy: 13.06.2022 r., godz. 7.30

Miejsce pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku: Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Smętka 7,11-500  Giżycko.

Kto musi stawić się na kwalifikacji wojskowej w 2022 roku? 

 • Mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
 • Mężczyźni urodzeni w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • Osoby urodzone w latach 2001-2002, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • Kobiety urodzone w latach 1998—2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 poz. 944).
 • Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na badania w ramach kwalifikacji wojskowej 2022 trzeba zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze