W listopadzie przybyło bezrobotnych w powiecie giżyckim

0

Według stanu na koniec listopada 2020 roku w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1783 bezrobotnych. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia zwiększyła się o 19,7% w porównaniu ze stanem z końca listopada ubiegłego roku.

W omawianym miesiącu zarejestrowało się 254 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 146 osób, w tym:

  • 58 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 39,7% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych.

Kobiety, zarejestrowane w listopadzie br., w liczbie 134 –  stanowiły 52,8% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego okresu liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 978, stanowiąc 54,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 4,8 pkt proc. mniej niż w końcu listopada ubiegłego roku.

Spośród bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 205 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 80,7% ogółu rejestrujących się. Na koniec omawianego miesiąca  w rejestrach urzędu pozostawało 1521 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 85,3% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 2,3 pkt proc.

W listopadzie br. urząd pracy dysponował 28 ofertami wolnych miejsc pracy (w tym 4 miejscami pracy subsydiowanej, co stanowiło 14,3% ogólnej ich liczby).

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze