W Giżycku zostanie otwarte Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. jakości wód powierzchniowych

0

Już 18 stycznia oficjalne otwarcie Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych. Zadaniem nowej jednostki Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska będzie zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych. Ze względu na fachowe zaplecze kadrowe, nowoczesne wyposażenie pracowni oraz dogodne położenie geograficzne, na siedzibę nowego laboratorium wybrano Giżycko.

Inspekcja Ochrony Środowiska to organ administracji rządowej odpowiedzialny
za realizację konstytucyjnej wartości – bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Swoją misję wypełnia poprzez realizację zadań ustawowych, zadań powierzonych przez ministra właściwego do spraw klimatu, udział w tworzeniu prawa oraz współpracę międzynarodową. Wśród obszarów działania Inspekcji są m.in.: kontrola przestrzegania prawa dotyczącego ochrony środowiska, nadzór nad rynkiem odpadów, prowadzenie badań i dokonywanie oceny stanu środowiska, przeciwdziałanie poważnym awariom, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, a także edukacja i upowszechnianie rzetelnej informacji o środowisku.

Jednym z kluczowych elementów reformy było ujednolicenie oraz zwiększenie niezawodności systemu badań i pomiarów realizowanych na rzecz monitoringu środowiska. W tym celu przeniesiono realizację zadań sieci pomiarowych oraz bazy laboratoryjnej z poziomu wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska na poziom Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ponadto, obok Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego, podjęto decyzję o utworzeniu Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych, którego podstawowym zadaniem będzie zapewnienie nadzoru nad jakością badań i analiz w zakresie wód powierzchniowych wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badawcze oraz inne podmioty prowadzące badania monitoringowe, w szczególności poprzez:

  • prowadzenie badań i oznaczeń próbek biologicznych, wody i osadów,
  • tworzenie, weryfikację i aktualizację przewodników i wytycznych do wykonywania badań biologicznych,
  • organizowanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości,
  • ujednolicanie metod i procedur badawczych,
  • wdrażanie nowych metodyk badawczych.

Z uwagi na fachowe zaplecze kadrowe i nowoczesne wyposażenie pracowni, a także położenie geograficzne pozwalające na łatwy dostęp do różnego rodzaju wód powierzchniowych, siedzibę nowego Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości wód powierzchniowych zlokalizowano w Giżycku.

Oficjalne otwarcie Laboratorium odbędzie się 18 stycznia 2021 roku, o godzinie 11:00 przy ul. Łuczańskiej 5 w Giżycku.

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze