R e k l a m a

Starostwo Powiatowe w Giżycku 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a także koniecznymi działaniami profilaktycznymi i zapobiegawczymi, podejmowanymi przez różne instytucje w kraju prosimy, aby sprawy niewymagające osobistej wizyty w Starostwie Powiatowym w Giżycku załatwiali Państwo wykorzystując środki komunikacji elektronicznej (telefony, maile, epuap).

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl

Kontakty telefoniczne i e-mailowe do wszystkich wydziałów Urzędu znajdują się na stronie BIP w zakładce „Telefony w Urzędzie”

http://bip.powiatgizycki.pl/204/Telefony_w_Urzedzie/

Urząd Miejski w Giżycku 

Szanowni Państwo! Bądźmy odpowiedzialni!

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium Polski koronawirusa, w trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Urzędzie i skorzystanie z innej formy kontaktu.

Do dyspozycji pozostajemy pod numerami telefonów:

87 7324 110/111 – Punkt Obsługi Klienta

87 7324 113- Sekretariat

87 7324 150 – Sekretarz Miasta

604 426 716 – Skarbnik Miasta

87 7324 121/124 – Straż Miejska

87 7324 132/134 – Wydział Spraw Obywatelskich

87 7324 156 – Urząd Stanu Cywilnego

87 7324 131/144 – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

87 7324 153, 798 619 484 – Wydział Mienia

87 7324 166 – Biuro Projektów

87 7324 120/122 – Wydział Planowania i Inwestycji

87 7324 128 – Wydział Finansowo-Księgowy – Referat Podatkowy

87 7324 179 – Wydział Finansowo-Księgowy – Referat Budżetowy

87 7324 143 – Wydział Ogólny

87 7324 137/152 – Biuro Promocji i Polityki Społecznej

87 7324 115 – Rada Miejska

Prosimy opłacać podatek przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek bankowy 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.

Ponadto istnieje możliwość opłacenia podatków lokalnych poprzez portal cyfrowe-mazury.pl po zalogowaniu się profilem zaufanym, wybierając samorząd/miasto Giżycko portal/ePłatności

Wszelkie zapytania można zgłaszać drogą mailową na adres: urzad@gizycko.pl

Sprawy można także załatwiać poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl , adres skrytki: umgizycko/SkrytkaESP

Na stronach bip.gizycko.pl w „Menu przedmiotowe” znajduje się „Wykaz spraw” załatwianych w Urzędzie Miejskim. Poszczególne sprawy zawierają dane kontaktowe osób bezpośrednio zajmujących się tematem (imię i nazwisko, telefon).

Burmistrz Miasta Giżycka informuje, że będzie przyjmował interesantów telefonicznie w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, nr tel. 87 7324 113.

Urząd Gminy Giżycko 

Szanowni Państwo!

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium RP koronawirusa, w trosce o zdrowie wszystkich Państwa, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Urzędzie i skorzystanie z innej formy kontaktu.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami telefonów:

87 4299960 – sekretariat (centrala)
87 4299975 – sekretarz gminy
87 4299965 – skarbnik gminy
87 4299978 – kierownik referatu rozwoju gospodarczego
87 4299987 – z-ca kierownika referatu rozwoju gospodarczego
87 4299974 – dowody osobiste, sprawy meldunkowe
87 4299966 – podatki
87 4299968 – podatki
87 4299981 – ochrona środowiska
87 4299983 – warunki zabudowy

Podatki można zapłacić w formie bezgotówkowej (kartą płatniczą) bezpośrednio u sołtysa lub dokonać przelewu na konto 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Wszelkie zapytania można zgłaszać drogą mailową na adres: ugg@ugg.pl

Sąd Rejonowy w Giżycku

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej sądu: (www.gizycko.sr.gov.pl) lub pracownikowi Biura Obsługi Interesantów (tel. 87 4298221, e-mail punkt.obslugi@gizycko.sr.gov.pl

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Policja 

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej “Moja Komenda”.

 

R e k l a m a
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze