Jastrych to początek czasochłonnej pracy wykonawczej w niejednym obiekcie budowlanym. Czasami lekceważony przez inwestora, chociaż odpowiada za prawidłową użyteczność i trwałość posadzek i podłóg. Co warto wiedzieć o stosowanych obecnie w budownictwie spoiwach jastrychowych?

Niektórzy nazywają go wylewką podłogową, a jeszcze inni używają terminu szlichta. Zawsze jednak chodzi o jastrych, czyli jednolity, poziomy element obiektu budowlanego, pełniący ważny funkcję podkładu podłogi lub posadzki. Projektuje się go i wykonuje przede wszystkim w celu wyeliminowania nierówności gruntu i różnych zagrożeń, takich jak wilgoć znajdująca się pod obiektem budowlanym. Ma być twardym i równym podłożem pod wierzchnią warstwą posadzki.

W zależności od oczekiwań projektowych stawianych podłogom, jastrych często ma nie tylko znosić określone obciążenia i planowany ruch, ale może też pełnić funkcję hydroizolacji, ograniczać straty ciepła lub być zaporą ogniową i akustyczną. W ogrzewanych systemach podłogowych ułatwia przewodzenie ciepła. Czasami jest nawet posadzką bez żadnej dodatkowej warstwy wierzchniej.

Jastrych aplikuje się podczas prac z różnych mieszanin o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej. Wchodzące w skład mieszanin specjalistyczne elementy posiadają określoną grubość i jakość, mającą gwarantować odpowiednią wytrzymałość mechaniczną zastosowanego rozwiązania. Mieszanina powinna w trwałej, jednolitej formie stwardnieć w przewidywanym czasie po zakończeniu prac. We współczesnym budownictwie stosuje się wylewki anhydrytowe, cementowe lub samopoziomujące, a nawet magnezjowe lub asfaltowe.

Weber to specjaliści od materiałów do tworzenia podłóg i posadzek. Obecnie powiększyli ofertę systemów podłogowych o produkt weberfloor FIBROCEM. Jest to szybkowiążące spoiwo przeznaczone do jastrychów cementowych. W gotowej do użycia mieszance znajdziemy plastyfikatory i włókna przeciwskurczowe, więc po zmieszaniu weberfloor FIBROCEM z wodą w pompie do jastrychów uzyskamy podkład o optymalnych parametrach i o oczekiwanej wytrzymałości.

Szybkowiążąca mieszanka weberfloor FIBROCEM z powodzeniem zastępuje zwykły cement w mieszance wykonywanej na budowie. Produkt posiada dobrą wytrzymałość (C16-C40), a przyrost wytrzymałości jest błyskawiczny (nawet 30 MPa po 3 dniach). Tak wysoki poziom wytrzymałości można uzyskać nawet tworząc jastrych z niewielkiej ilości spoiwa. Konkurująca na rynku firma wykonawcza może bez problemu aplikować cieńszą warstwę wylewki, która jednak będzie miała wyższą wytrzymałość od tradycyjnej mieszanki cementowej do grubszej warstwy jastrychu.

Weberfloor FIBROCEM powstaje na bazie najczystszego cementu klinkierowego i to bez dodatku popiołów. Wysokogatunkowy cement jest w użyciu i w wytrzymałości bez porównania lepszy od często stosowanych wieloskładnikowych cementów jastrychowych. Do weberfloor FIBROCEM wykonawca nie musi też dodawać żadnych dodatkowych składników, bo wszystko znajdziemy w jednolitym opakowaniu spoiwa. Produkt jest polecany do wykonywania półsuchych jastrychów pompami mixokret.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]