Światowy Dzień Trzeźwości

0

W 2021 roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia. Spośród problemów społecznych występujących na całym świecie zjawiska związane z alkoholem mają szczególne znaczenie.

Wynika to przede wszystkim z ich rozmiaru. Konsumpcja alkoholu w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale również wpływają na całą populację. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj.: przestępczość, zakłócenie bezpieczeństwa publicznego, wypadki samochodowe, ubóstwo, bezrobocie czy przemoc w rodzinie.

Światowy Dzień Trzeźwości został wprowadzony, by pokazać i zwrócić uwagę ludziom na to, jak bardzo szkodliwy wpływ na nasze zdrowie ma wypicie alkoholu. I nie jest to samo święto, co Dzień bez Alkoholu.

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przypomina, że problemy związane z nadużywaniem alkoholu przez osobę bliską warto zgłosić do Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skorzystania z procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.  

Osoby uzależnione i ich rodziny skorzystać mogą także z bezpłatnych porad psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i pedagogicznych w Punkcie Konsultacyjnym CPUIS ul. Sikorskiego 3 b.

Biorąc pod uwagę dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wg których przyjąć można, że 2% populacji stanowią osoby uzależnione, to  w mieście Giżycku liczba ta wynosiłaby 543 osoby uzależnione od alkoholu. Jeśli dodać do tego rodziny i osoby bliskie osoby uzależnionej  pokazuje to, że skala problemu w naszym mieście nie jest mała.

Warto korzystać więc z dostępnej pomocy oferowanej przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ale także giżyckich ośrodków terapii, takich jak Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia i NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień.

Ilustracja: plakat autorstwa Aleksandry Pietnoczka (laureatka konkursu profilaktycznego CPUIS 2017/18)

Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze