Strategia Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023 – 2030

0

Gmina Giżycko przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023-2030”.

Obecnie trwają prace nad diagnozą gminy w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym na potrzeby diagnozy.

Anonimowy kwestionariusz ankiety jest dostępny tutaj: Badanie ankietowe dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Giżycko na lata 2023 – 2030

Można go wypełnić do dnia 06 października 2022 roku.

Reklama