Stanowisko Wód Polskich ws. awarii mostu obrotowego w Giżycku

21
Most Obrotowy nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku/ fot. Piotr Tomasz Suchta

Komunikat PGW Wody Polskie ws. awarii mostu obrotowego w Giżycku.

W związku z opublikowaniem w przestrzeni medialnej informacji, wywiadów, artykułów, w których Starostwo Powiatowe w Giżycku wskazuje za autorami opracowania ekspertyzy technicznej obiektu mostu drogowego, obrotowego (JNI 01025763) w ciągu ul. Moniuszki (4435N) i Olsztyńskiej (4441N) nad Kanałem Łuczańskim, że główną wręcz jedyną przyczyną awarii zabytkowego mostu obrotowego były prace modernizacyjne kanału Łuczańskiego prowadzone przez PGW Wody Polskie, zdecydowanie protestując poniżej przedstawiamy nasze stanowisko.

Mając na uwadze przeprowadzoną przez służby techniczne PGW Wody Polskie kompleksową i wnikliwą analizę ekspertyzy opracowanej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, jak również według oceny ekspertów zewnętrznych należy stwierdzić, że wnioski dotyczące przyczyny awarii mostu obrotowego zawarte w opracowaniu mogą być uznane co najwyżej za indywidualny pogląd Autora ekspertyzy, nieznajdujący uzasadnienia w przedstawionym materiale techniczno-merytorycznym.

Bardzo ubogi materiał merytoryczny sprowadzający się głównie do oględzin zewnętrznej konstrukcji mostu oraz pomiarów geodezyjnych wobec braku analizy parametrów historycznych (sprzed awarii), pominiecie chociażby faktu, że awaria mostu nastąpiła po ponad trzydziestu dniach od zakończenia prac w pobliżu obiektu (most był w tym czasie eksploatowany), brak badań nośności gruntu pod przyczółkami i innych istotnych elementów badawczych każe wnioskować, że wnioski autora zawarte w tzw. „przyczynie awarii mostu obrotowego” można traktować wyłącznie jako wysoce domniemany, hipotetyczny scenariusz zdarzeń niepoparty miarodajnymi dowodami.

Niezależnie PGW Wody Polskie informuje, że na etapie wyboru Wykonawcy ekspertyzy/opracowania wystąpiło do administratora mostu obrotowego tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku (nadzorowanego przez Starostwo Powiatowe) z propozycją wsparcia merytorycznego i wspólnego wyboru wykonawcy ekspertyzy uwzględniając takie aspekty jak dorobek naukowy, potencjał techniczny i ekspercki oraz posiadane uprawnienia lub pełnione funkcje (np. biegłych sądowych).

Niestety nasza propozycja współpracy została odrzucona.

PGW Wody Polskie zapewnia, że pomimo opóźnień wynikających z problemów logistycznych transportu materiałów i urządzeń drogą wodną wynikających z awarii mostu obrotowego jak również koniecznością przestoju w pracach w obrębie obiektu, jest zdeterminowane zakończyć modernizację Kanału Łuczańskiego w terminie umownym co pozwoli na zakończenie całego Projektu realizowanego ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w ramach programu RPO dofinansowanego ze środków UE pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” w terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski w Olszynie).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

21 komentarzy
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Grzegorz

Trzeba powołać rządową komisję śledczą pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Jest to ekspert od wszelakich katastrof.

Olek

Podobno wody polskie to spółka izraelska może to ktoś zweryfikowac?

das

Tak, wszyscy tam mówią po hebrajsku i jedzą tylko ryby.

Jot57

Wody PiSdzielcow wiedzą lepiej

Maxim

Wody Polskie jak zwykle: to nie ja.
Tak działa państwo pod rządami niekompetentnych matołków. Pociągi wypadają z torów, mosty się rozwalają a piss jak zwykle powie wina Tuska.

dajko

Ponoć kręcił się taki podobny koło mostu, zaraz w tvp info powiedzą…

a

Tusk ?