Spadek bezrobocia w powiecie giżyckim

0

Według stanu na koniec czerwca 2021 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1535 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zmniejszyła się o 12,9% w porównaniu ze stanem z końca czerwca ubiegłego roku.

W omawianym miesiącu zarejestrowało się 131 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściły 363 osób, w tym:

  • 206 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie, tj. 56,7% ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych,
  • 5 osób rozpoczęło staż, tj. 1,4%
  • 6 osób rozpoczęło prace społecznie użyteczne, tj. 1,6%
  • 77 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, tj. 21,2%.

Kobiety, zarejestrowane w czerwcu br., w liczbie 59 –  stanowiły 45,0% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 792, stanowiąc 51,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 1,1 pkt proc. mniej niż w końcu czerwca ubiegłego roku.

Spośród bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 84 osoby nie posiadały prawa do zasiłku, tj. 64,1% ogółu rejestrujących się. Na koniec czerwca br.  w rejestrach urzędu pozostawało 1327 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 86,4% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 1,5 pkt proc.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze