Zmniejsza się liczba osób bezrobotnych w powiecie giżyckim. Sprawdzamy najnowsze dane

0

Według najnowszych informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku na koniec marca 2022 r. w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 1454 bezrobotnych. Liczba pozostających bez zatrudnienia zmniejszyła się o 28,6% w porównaniu ze stanem z końca marca ubiegłego roku.

W omawianym miesiącu zarejestrowało się 229 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściło 308 osób, w tym:

  • 164 bezrobotnych uzyskało zatrudnienie,
  • 8 osób rozpoczęło szkolenie, 
  • 38 osób rozpoczęło staż, 
  • 9 osób rozpoczęcie prac społecznie użytecznych, 
  • 48 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.

Kobiety, zarejestrowane w marcu br., w liczbie 111 –  stanowiły 48,5% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego miesiąca liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 799, stanowiąc 54,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,1 pkt proc. więcej niż w końcu marca 2021 roku.

Spośród bezrobotnych rejestrujących się w omawianym miesiącu – 177 osób nie miało prawa do zasiłku. Na koniec marca  w rejestrach urzędu pozostawało 1185 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 81,5% ogółu zarejestrowanych – w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 4,7 pkt proc.

W omawianym miesiącu urząd pracy dysponował 190 ofertami wolnych miejsc pracy, w tym 82 miejscami pracy subsydiowanej (tj. 43,2% ogólnej ich liczby).

(źródło: PUP Giżycko)

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze