Sanepid skontrolował miejsca wypoczynku

0

Na 70 obiektów, oferujących nocleg na Warmii i Mazurach, które skontrolowali pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod kątem stanu ich przygotowania do sezonu letniego, 56 było całkowicie przygotowanych na przyjęcie turystów. 14 nie było jeszcze gotowych na zakwaterowanie zorganizowanych grup wakacyjnych.

Efektem kontroli było wszczęcie 3 postępowań administracyjnych oraz nałożenie 3 mandatów karnych na kwotę 700 zł. W stosunku do części skontrolowanych miejsc wydano zalecenia pokontrolne. Kontrole były prowadzone po to, żeby zapewnić właściwe warunki letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oceniono przygotowanie ogółem 70 podmiotów – 6 hoteli, 1 pola biwakowego, 2 schronisk młodzieżowych oraz 61 innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Wśród głównych przyczyn braku pełnego przygotowania należy wymienić:

– trwające prace remontowe pokoi mieszkalnych,

– trwające prace remontowe pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

– remonty ciągów komunikacyjnych,

– brak wyników badania wody pitnej,

– trwające prace konserwatorsko-porządkowe.

Większość kontroli prowadzono od 30 maja do 10 czerwca. 8 właścicieli bądź administratorów obiektów, w których podczas kontroli jeszcze trwały prace zadeklarowało, że zostaną one przygotowane do zakończenia roku szkolnego. Natomiast pozostałe miejsca noclegowe będą gotowe do przyjęcia turystów w nieco późniejszym terminie (od 25 czerwca do 15 lipca).

Sprawdzane były przede wszystkim obiekty hotelarskie, ponieważ głównie w tych miejscach odnotowuje się funkcjonowanie turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W roku 2021 na 1621 turnusów letniego wypoczynku na terenie naszego województwa ujętych w elektronicznej bazie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, większą część (996 czyli 61,4%) zarejestrowano właśnie w całorocznych obiektach hotelarskich.

Szczególna uwaga kontrolujących była zwrócona na miejsca noclegowe, w stosunku do których w latach ubiegłych prowadzono postępowanie administracyjne (i/lub mandatowe) oraz te, które były przedmiotem skarg, bądź wnioskowano o ich wyłączenie z użytkowania.

(Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie)

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze