Sądy gotowe do zdalnych rozpraw i posiedzeń

0

Sąd Okręgowy w Olsztynie, a także podległe mu funkcjonalne sądy rejonowe są już sprzętowo i technicznie przygotowane do przeprowadzania rozpraw i posiedzeń na odległość.

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Olsztynie bacznie obserwuje rozwój epidemii koronawirusa i na bieżąco podejmuje działania, których celem jest zapewnienie nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania tej instytucji. W trosce o zdrowie pracowników i interesantów pierwsze zdalne posiedzenia zostały uruchomione już na początku kwietnia br. Jednak dotychczas były one realizowane tylko w sprawach penitencjarnych (dotyczących głownie osób odbywających karę pozbawienia wolności), przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza internetowego z zakładami karnymi – informuje sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Obecnie Sąd Okręgowy w Olsztynie wraz z podległymi mu funkcjonalnymi sądami rejonowymi, sprzętowo i technicznie, jest już przygotowany do przeprowadzania jawnych rozpraw i posiedzeń zdalnych na zdecydowanie większą skalę. Taką możliwość daje wdrożony właśnie nowy system informatyczny oparty o oprogramowanie Jitsi, który umożliwia sądom przeprowadzenie rozprawy za pomocą połączenia wideokonferencyjnego z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, bez potrzeby fizycznej obecności w budynku sądu.

Warto przy tym podkreślić, że zastosowane do tego rozwiązanie charakteryzuje się łatwością w obsłudze oraz brakiem konieczności wcześniejszego pobrania lub instalowania jakiegokolwiek oprogramowania po stronie uczestnika postępowania, ponieważ program uruchamia się w przeglądarce internetowej. Wszystkie sale rozpraw w sądach okręgu olsztyńskiego są już wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający prowadzenie wideokonferencji, natomiast osoba z zewnątrz do uczestnictwa w zdalnej rozprawie potrzebuje jedynie dowolnego komputera, tableta lub smartfona oraz standardowego łącza internetowego.

W jaki sposób będzie można wziąć udział w rozprawie zdalnie, poza siedzibą Sądu, np. w domu?

W stosownym zawiadomieniu lub wezwaniu o terminie rozprawy zdalnej Sąd informuje obywatela także o tym, że link do wideokonferencji zostanie przesłany na wskazany przez niego wcześniej adres poczty elektronicznej w dniu rozprawy. Następnie ten link należy uruchomić w przeglądarce internetowej punktualnie w dniu i godzinie wskazanej w sądowym wezwaniu lub zawiadomieniu (szczegółowa instrukcja uczestnictwa w wideokonferencja znajduje się pod adresem:

https://wroclaw.sa.gov.pl/container/Wideokonferencje/Instrukacja_dla_obywatela_v1.pdf

Sprawy cywilne już także zdalnie

Aktualnie zdalne rozprawy za pośrednictwem nowego systemu informatycznego zaczynają być realizowane w pionie spraw cywilnych (w tym z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa rodzinnego). Pierwsza taka cywilna rozprawa w trybie zdalnym została przeprowadzona już w dniu 18 listopada 2020 r. w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sąd uzyskał wówczas połączenie wideokonferencyjne z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Dwie kolejne rozprawy cywilne, które mają być przeprowadzone przy pomocy wideokonferencji, zostały wyznaczone na dni 3 i 7 grudnia 2020 r. Planowane jest wówczas połączenie wideokonferencyjne z biegłym sądowym, a także z jedną osobą, która ma być przesłuchana w charakterze świadka.

W sytuacji gdy z uwagi na brak możliwości technicznych strona nie będzie mogła uczestniczyć w zdalnej rozprawie, Sąd będzie mógł skierować sprawę na posiedzenie niejawne, bez udziału stron. Ale i wówczas przysługuje stronom możliwość złożenia w terminie 7 dni sprzeciwu od decyzji Sądu, a zatem nadal pozostaje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w rozprawie w budynku sądu.

Ze względu na bardzo sformalizowany przebieg rozpraw w sprawach karnych możliwość przeprowadzenia ich na odległość jest bardzo ograniczona. Dlatego w drodze wideokonferencji przesłuchiwani będą tylko świadkowie i biegli obecni w innym sądzie, z którym będzie połączenie zdalne.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze