Urząd Miasta i Gminy Ryn/fot. Piotr Suchta

Urząd Miasta i Gminy Ryn zachęca do zgłaszania propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy gminy Ryn mogą zdecydować na co przeznaczyć część budżetu gminy.

Każdy mieszkaniec Gminy Ryn może zgłosić jeden projekt (zadanie), który musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców Gminy Ryn. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia projektu w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, w godzinach pracy Urzędu lub przeslanie pocztą do 4 marca 2022 roku do godziny 15:00.

Projekty zgłoszone przez mieszkańców zostają poddane weryfikacji pod względem formalno – prawnym i merytorycznym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie od 7 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

Następnie do 30 kwietnia 2022 roku ogłoszona zostanie lista projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Ryn w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostaną w dniach 4-31 maja 2022 roku w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki głosowania, w tym informacje o wybranych projektach, podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta i Gminy Ryn i stronie internetowej do 24 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia projektu (zadania) do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn (kliknij żeby przejść).

(informacja: Urząd Miasta i Gminy Ryn)

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze