Rozstrzygnięty został powtórny przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w Giżycku wraz z rozbudową istniejącego układu drogi krajowej.

Zadanie obejmie także budowę chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanej trasy oraz budowę drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA  Sp. z o.o. z Ostrołęki  z ceną  15,7 mln zł. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać zadanie do końca września 2018 roku.

Oprócz ceny zamawiający przyjął w postępowaniu jeszcze dwa kryteria oceny ofert. Drugim kryterium jest okres gwarancji. Wykonawca na etapie składania ofert mógł zaproponować objęcie jakości wykonania zadania gwarancją od 60 do 72 miesięcy. Trzecim kryterium oceny ofert jest zatrudnienie przy realizacji inwestycji osób bezrobotnych. Wybrany wykonawca zadeklarował 72-miesięczny okres gwarancji i zatrudnienie przy realizacji inwestycji dwóch osób bezrobotnych.

Inwestycja obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ulicą Świderską w Giżycku. W ramach zadania będzie wykonana:

– rozbudowa istniejącego układu drogowego drogi krajowej nr 59 do przekroju dwujezdniowego,

– budowa drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe,

– budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanej trasy,

– budowa zatok autobusowych,

– przebudowa zjazdów i włączeń ulic poprzecznych.

Ponadto zrealizowana zostanie przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą oraz budowa nowych odcinków infrastruktury technicznej, w szczególności budowa odwodnienia projektowanego układu drogowego, budowa oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w ciągu projektowanej trasy.

GDDKiA Olsztyn

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze