Podobnie jak w ubiegłych latach wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki rozdzielił pieniądze na ratownictwo wodne w wysokości 850 tys. zł. Dotacje otrzyma sześć organizacji, które zajmują się bezpieczeństwem nad wodami.

Podział środków odbył się w ramach konkursu ofert przeprowadzonego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego i ochrony ludności pn. :” Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017 r.” Wojewoda zatwierdził wybrane do realizacji przez komisję następujące oferty zgłoszone przez:

  • Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku – kwota dotacji 490 tys. zł
  • Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie – kwota dotacji 100 tys. zł
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – kwota dotacji 100 tys. zł
  • Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu – kwota dotacji 80 tys. zł
  • OSP w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego – kwota dotacji 70 tys. zł
  • Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddział w Olsztynie kwota dotacji 10 tys. zł.

Istotą ratownictwa wodnego – zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” – jest organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi (czyli nagłemu zdarzeniu, które wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia) lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym (art. 2 pkt 3 i 4). Z tego powodu największe znaczenie ma przede wszystkim czas podjęcia interwencji (sposób odbioru informacji o zagrożeniu, zadysponowanie ratowników, czas dotarcia na miejsce zdarzenia). Jest to zatem główne kryterium podziału środków na ratownictwo wodne – techniczna możliwość jak najszybszego udzielania pomocy.

UW w Olsztynie 

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze