Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku

0
Reklama

30 września w giżyckiej Komendzie miała miejsce uroczystość przekazania obowiązków Komendanta powiatowego PSP w Giżycku.

Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku przez bryg. mgr inż. Jacka Baczewskiego rozpoczęło się o godzinie 13:00, od złożenia meldunku Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu.

Następnie dokonano podniesienia flagi państwowej oraz odegrano „Mazurek Dąbrowskiego”. Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie awansów oraz odznaczeń giżyckim strażakom, po czym na front szyku wystąpili bryg. Jacek Baczewski oraz mł. bryg. Tomasz Siemieniuk, którzy zameldowali dla Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego odpowiednio zdanie i przejęcie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku.

Brygadier Jacek Baczewski został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku 1 października 2017, jednak służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 01.08.1995 r. jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Przyjmujący obowiązki mł. bryg. Tomasz Siemieniuk – służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1997 roku jako słuchacz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, którą ukończył 1999 r. Pierwszą jednostką organizacyjną w służbie stałej był Ośrodek Szkolenia PSP w Łapach, gdzie został mianowany na stanowisko dowódcy zastępu, a od roku 2001 r. zajmował stanowisko specjalisty ratownika. Od roku 2002 Tomasz Siemieniuk przeniesiony został do Komendy Powiatowej PSP w Mońkach, gdzie pełnił służbę m.in. na stanowisku młodszego inspektora i dowódcy zmiany, w roku 2019 został mianowany na dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mońkach.

Po przekazaniu obowiązków głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali bryg. Jackowi Baczewskiemu za wkład w ochronę przeciwpożarową na powiecie giżyckim, złożyli życzenia na czas emerytury oraz powitali przejmującego obowiązki mł. bryg. Tomasza Siemieniuka.

Źródło, foto: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku

Reklama