W czwartek, 7 lipca o godz. 10.00 w Giżycku odbyły się uroczystości przekazania obowiązków dowódcy 41. Batalionu Lekkiej Piechoty. Przejęcie dowodzenia odbyło się na placu apelowym przed budynkiem 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. 

W czasie uroczystego apelu nastąpiło przekazanie obowiązków dowódcy 41. Batalionu Lekkiej Piechoty przez ppłk. Adama Książaka na ręce nowego dowódcy ppłk. Roberta Markiewicza. Celebrowanie odbyło się w obecności władz administracji rządowej, samorządowej oraz szefów, komendantów i dyrektorów szkół.

Głównym punktem ceremonii wojskowej było przekazanie proporca rozpoznawczego 41blp. Dowódca 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony płk Jarosław Kowalski w krótkich słowach skierowanych do zdającego obowiązki dowódcy batalionu, serdecznie podziękował za zaangażowanie, bardzo dobre wykonywanie obowiązków i poświęcenie służbie. W drugiej części przemówienia dowódca brygady przedstawił szlak bojowy zdającego dowódcy 41. Batalionu Lekkiej Piechoty ppłk. Adama Książaka.

Ustępujący dowódca ppłk Adam Książak z sentymentem odniósł się do swojego okresu dowodzenia. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogrom przedsięwzięć służbowych, które żołnierze realizowali. Efektem tych działań m.in. zwiększono zdolność reagowania kryzysowego, uzyskano zdolność w zakresie wsparcia logistycznego, nawiązano relacje z władzami na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

Dziękując za wzorową współpracę cywilno – wojskową ppłk Adam Książak wręczył pamiątkowe ryngrafy zaproszonym gościom.

Dzisiejszy dzień na zawsze zapisze się w mojej pamięci, jako dzień podjęcia nowych wyzwań. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa, wiem również, że batalion jest doskonale zorganizowany i przygotowany do udzielenia wsparcia lokalnej społeczności, co wielokrotnie zostało już udowodnione. Jesteśmy w gotowości do udzielenia pomocy administracji rządowej, samorządowej i innym instytucjom na terenie Giżycka i okolic, które będą tego potrzebowały. Z tego miejsca zwracam się do władz, żeby skrócić drogę służbową, żebyśmy mogli realizować działania zapewniające wsparcie podmiotom układu pozamilitarnego. Naszym zadaniem jest wspierać lokalną społeczność – ppłk Robert Markiewicz.

Jako syn tej ziemi wierzę, że nowy dowódca będzie nastawiony na pracę na gruncie wysokiej samoświadomości i automotywacji ukierunkowanej na służbie na rzecz narodu i budowaniu społecznego poczucia bezpieczeństwa – pełnienia służby dobru wspólnemu, jakim jest mała ojczyzna – dodał płk Jarosław Kowalski.

Uroczystości towarzyszyła wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 41. Batalion Lekkiej Piechoty z Giżycka, pododdziały batalionu oraz pododdział z Ełku.

******
ppłk Robert Markiewicz jest absolwentem m.in.: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Ponadto ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na wydziale Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarnej w Poznaniu. Jest absolwentem Kursu Dowódców Batalionu na Akademii Sztuki Wojennej.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 4. Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego w Orzyszu. Dalszą służbę kontynuował w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Batalionie czołgów.

Od października 2018 roku pełnił służbę w 41. Batalionie Lekkiej Piechoty jako Szef Sekcji Operacyjnej. W 2019 roku pełnił funkcję Szefa Sztabu. Z dniem 4 lipca 2022 roku został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe jako Dowódca 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku.

Gratulujemy awansu i życzymy powodzenia i pomyślności w służbie.

(info, foto: 41 BLP w Giżycku)

Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Obywatel

Czarne chmury nad tym batalionem