Przedsiębiorco, sprawdź czy na twoim koncie składkowym w ZUS nie masz nadpłaty

0

Aż ponad 1,6 mln płatników ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W województwie warmińsko-mazurskim płatnicy mają ponad 1,7 mln zł. nadpłaty. Największe są z tytułu wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – ponad 1 mln, na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego – ponad 611 tys., a na Fundusz Pracy ponad 60 tys. zł.

Aktywni płatnicy mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności, nieaktywni mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek. Później roszczenie ulega przedawnieniu. Warto skontaktować się z ZUS i sprawdzić czy po zamkniętej działalności nic nie zostało do zwrotu.

Płatnik co miesiąc opłaca składki na ubezpieczenia własne lub za innych ubezpieczonych. Składki, które trzeba opłacić za dany miesiąc, wykazywane są w deklaracji rozliczeniowej. Nadpłata może powstać w sytuacji, gdy płatnik skoryguje kwoty składek wykazanych w już przekazanej do ZUS deklaracji rozliczeniowej za wcześniejszy okres albo wpłaci kwotę wyższą od należnej kwoty składek.

W przypadku płatników aktywnych nadpłata jest zaliczana na podstawie obowiązujących przepisów prawa na bieżące lub przyszłe składki. Jeżeli płatnik złoży wniosek,  to otrzyma zwrot nadpłaty.  Gdy jednak płatnik zamierza zakończyć prowadzenie działalności, powinien sprawdzić czy na koncie nie pozostanie nadpłata i wystąpić z wnioskiem o jej zwrot jeszcze przed jej zakończeniem.   Na kontach płatników, którzy wyrejestrowali działalność od 1 stycznia 2017 r. do teraz jest ponad 111 mln zł nadpłat. Dotyczy to ponad 250 tys. płatników.

Ważne jest, żeby płatnicy zanim zakończą prowadzenie działalności zweryfikowali stan swoich rozliczeń. Mogą to także zrobić korzystając z informacji udostępnianych poprzez PUE.

Informację o stanie rozliczeń płatnik może uzyskać w każdej z naszych placówek oraz może sprawdzić sam za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Na PUE ZUS można potwierdzić czy na koncie występuje nadpłata albo niedopłata na ostatni dzień miesiąca albo na dzień wskazany przez użytkownika.

Na naszej stronie www.zus.pl udostępniliśmy ulotkę, w której wyjaśniamy krok po kroku, w jaki sposób uzyskać informacje o stanie rozliczeń na PUE ZUS.

Wzór wniosku o zwrot nadpłaty znajduje się na naszej stronie www.zus.pl. Wniosek płatnik może przekazać osobiście, listownie lub przez PUE ZUS. We wniosku koniecznie należy zaznaczyć, jak mają być zwrócone pieniądze. Preferowany jest zwrot na rachunki bankowe, przy czym ważne jest, aby wskazany we wniosku numer rachunku był zapisany na koncie płatnika składek w ZUS. W razie zmiany numeru rachunku bankowego, przed złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty płatnik powinien go zaktualizować w ZUS.

Nadpłacone składki zwracamy w ciągu 30 dni od dnia wpływu uzasadnionego wniosku o zwrot. Jeżeli nie zwrócimy nadpłaty w tym terminie, wówczas płatnikowi przysługują od nas odsetki za zwłokę. O sposobie rozpatrzenia wniosku zawsze informujemy płatnika składek. Jeśli wniosek o zwrot został rozpatrzony negatywnie i płatnik nie zgadza się z otrzymaną informacją, może wystąpić o wydanie decyzji, od której przysługuje prawo odwołania się do sądu.

Prawo do zwrotu nadpłaty składek przedawnia się po upływie 5 lat, od dnia wpłaty środków lub otrzymania zawiadomienia z ZUS.

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

województwa warmińsko-mazurskiego

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze