W dniu 04 maja 2017 r. Gmina Ryn podpisała umowę na dofinansowanie zadania  pn.: „Przebudowa ulicy Hanki Sawickiej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N (ul. Hanki Sawickiej) będzie realizowana na działce nr 32 obręb nr 1 Ryn, na długości 88 m (od Pl. Wolności) i  szerokość od 3,50 m do 4,50 m wraz z chodnikami. Nawierzchnia jezdni i chodników będzie wykonana z kostki granitowej.

Szacunkowy koszt całkowity inwestycji to 132 tys. PLN

Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) to 84 tys. PLN

Termin realizacji zadania do października 2017 r.

 

Dodaj swój komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o