Preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych w Gminie Giżycko

0

Gmina Giżycko już gotowa do sprzedaży uprawnionym mieszkańcom węgla po preferencyjnych cenach. W piatek 18 listopada Wójt Gminy Giżycko podpisał ze sprzedawcą PGE Paliwa Spółka z o.o. umowę na odbiór węgla ze składów PGE Paliwa Sp. z o.o. w Braniewie, od której gmina ma kupować węgiel.

Dystrybucją sprzedawanego węgla po preferencyjnych cenach na terenie Gminy Giżycko zajmuje sie firma SPRZEDAŻ WĘGLA „NIKOLA” GRZEGORZ BAŁDYGA ul. Towarowa 29, 11-700 Mrągowo. Węgiel będzie dostarczany bezpośrednio do miejsca zamieszkania wnioskodawcy na terenie Gminy Giżycko. Firma jest już w pełni gotowa do działania. Posiada swój skład na przywożony węgiel,  jest certyfikowana waga, jest też tabor samochodowy, który przywiezie  węgiel ze składów w Braniewie oraz dostarczy go do mieszkańców Gminy Giżycko.

Gmina już od 16 listopada przyjmuje wypełnione i podpisane wnioski o zakup węgla (pierwsza partia do 31 grudnia 2022 roku) po preferencyjnych cenach. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Giżycko – Punkt Obsługi Klienta (parter) ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko. Wnioski można składać również drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP, listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej.  

Węgiel po preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona według ustawy do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach po 1,5 tony – do 31 grudnia 2022 roku oraz od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Cena węgla w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 2000 zł brutto za 1 tonę.

WNIOSEK do wydrukowania TUTAJ

W załącznikach poniżej zamieszczamy WNIOSEK i otrzymane od podmiotu wprowadzającego do obrotu PGE Paliwa Spółka z o.o. w Krakowie CERTYFIKATY dla oferowanego węgla.

O szczegółach dotyczących zakupu, dystrybucji, asortymentu i ceny węgla informujemy na bieżąco na stronie: www.bip.ugg.pl (w zakładce ogłoszenia – dystrybucja węgla), www.ugg.pl, na Facebook Gmina Giżycko oraz przez sołtysów.

Urząd Gminy Giżycko

Reklama