Pracodawca doprowadził do nielegalnej pracy 11 cudzoziemców

0

14 marca funkcjonariusze Wydziału ds. Cudzoziemców W-MOSG zakończyli kontrolę legalności powierzenia i wykonywania pracy przez cudzoziemców w firmie mającej siedzibę w powiecie mrągowskim. Kontrolą objęto łącznie 19 obywateli Ukrainy.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż właścicielka firmy (mieszkanka powiatu mrągowskiego) chcąc wydłużyć okres, w którym możliwe jest zatrudnianie cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, rejestrowała oświadczenia wskazując kilka okresów, w których cudzoziemcy mieli wykonywać pracę, a tym samym praca była wykonywana niezgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu, a nawet w okresie przekraczającym dozwolone 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Pracodawca swoim postępowaniem wprowadził w błąd 11 obywateli Ukrainy, czym doprowadził ich do nielegalnego wykonywania pracy. W związku z brakiem wątpliwości, co do odpowiedzialności za popełnione wykroczenie oraz przyznaniem się do jego popełnienia Straż Graniczna wystąpi do Sądu Rejonowego z wnioskiem o ukaranie pracodawcy za czyn określony w art. 120 ust 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W złożonym oświadczeniu pracodawca wyraził zgodę na ukaranie karą grzywny w wysokości 5 000 zł bez przeprowadzania  rozprawy, o czym w ostateczności zdecyduje właściwy miejscowo Sąd Rejonowy.

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze