Wójt Gminy Giżycko informuje o przystąpieniu do programu dotacyjnego likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Giżycko w roku 2017. 

Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

Dofinansowaniu w formie dotacji (85% kosztów zadania) podlegają następujące typy projektów:

1.   demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest / innych wyrobów zawierających azbest,

2.   transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

3.   unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

Pozostałe 15% kosztów zadania pokrywa wnioskodawca! 

Formularz wniosku o zakwalifikowanie do Programu Dotacyjnego dostępny jest w Urzędzie Gminy Giżycko (pokój nr 34) lub poniżej
Kliknij, aby pobrać wniosek w formacie Word!
Kliknij, aby pobrać wniosek w formacie PDF!

Kompletny wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko (pokój nr 11), ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 15.00.

Dofinansowaniu nie podlega nowe pokrycie dachowe!

Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko (pokój nr 34),lub telefonicznie pod nr tel.87 429-99-82.

Źródło: Urząd Gminy Giżycko

Reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwięcej głosów
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
xxx

dlaczego nie można wejść w link, na wniosek? Jakaś błędna strona. To samo jest na bipie gminy.